Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studenci wyróżnieni za działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studenci wyróżnieni za działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności UPP

W czwartek 15 grudnia w Sali Senatu odbyło się spotkanie  prorektora ds. studiów prof. dr. hab. Piotra Ślósarza ze studentami zaangażowanymi w działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W jego trakcie dokonano wręczenia listów gratulacyjnych oraz drobnych upominków.

 

 

„Bezinteresowny udział studentów w takich akacjach jak Wyprawka dla StudentaPodziel się ubraniem czy organizowanie różnego rodzaju zbiórek i aukcji prowadzonych w  Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni celach charytatywnych, promują nie tylko koncepcję społecznej odpowiedzialności Uczelni, ale kształtują aktywne postawy prospołeczne studentów i absolwentów, które w przyszłości przełożą się na działania w obszarze zawodowym oraz na rzecz szerokiego grona interesariuszy zewnętrznych” – tłumaczy prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, pełnomocniczka ds. społecznej odpowiedzialności uczelni i inicjatorka wyróżnienia Laur SOU.

Gościem spotkania była także przedstawicielka poznańskiego Centrum Ekonomii Współdzielenia Po-Dzielnia Anna Kaczmarek, która odebrała Laur SOU za działania na rzecz promowania i wcielania w życie idei Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Spotkanie stało się miejscem ożywionej dyskusji na tematy związane z realizacją idei Zero Waste - Less Waste oraz kształcenia, (a często wręcz przypominania) podstawowych umiejętności praktycznych, jakich brakuje wielu przedstawicielom młodego pokolenia (szycie, pielęgnacja roślin, budowa prostych konstrukcji ogrodowych itp.). Rozmawiano o pomyśle spożytkowania potencjału i energii studentów oraz pracowników UPP w działania edukacyjne o charakterze społecznym przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in. z Centrum Ekonomii Współdzielenia Po-Dzielnia. Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa w nadchodzącym nowym roku 2023 spotka się z szerokim zainteresowaniem i zostanie zamieniona w praktyczne działania.

 

„Dziękuję wszystkim studentom oraz pracownikom za współpracę i proszę o dalsze zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności Naszej Uczelni” – podsumowała prof. Magdalena Kozera-Kowalska.

 

 

​​​​​​​

 

WYDZIAŁY

Partnerzy