Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie Rektora w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie Rektora w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

W związku z zawieszeniem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zajęć dydaktycznych spowodowanym przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, od studentów i doktorantów niekorzystających w tym okresie z zakwaterowania w domach studenckich opłat za zakwaterowanie nie pobiera się.

 

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 marca 2020 r. 

WYDZIAŁY