Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXVII Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXVII Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do udziału w XXVII Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.

Zaproszenie kierujemy do Studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać w ramach sekcji Humanistyczno-Społecznej  lub Przyrodniczo-Ekonomicznej. Postery będą prezentowane w odrębnej sekcji, wspólnej dla wszystkich dyscyplin nauki. Językiem konferencji jest język polski.

 

Miejsce: Kielce, budynek Geoparku, ul Daleszycka 21
Termin konferencji:
 19-20 kwietnia 2018 r.
Termin zgłoszeń: 2 marca 2018 r.

 

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest komunikat konferencyjny, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje jest on również dostępny na stronie internetowej UJK (link do komunikatu poniżej).

 

http://www.ujk.edu.pl/xxvii_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html

WYDZIAŁY