Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Jeszcze nie jest za późno, aby wybrać supperprzyszłościowe studia

Jeszcze nie jest za późno, aby rozpocząć kolejny etap edukacji na kierunkach studiów przygotowujących do zawodów przyszłości. Rusza właśnie druga rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, która potrwa od 1 do 28 sierpnia. Na poznańskiej uczelni przyrodniczej studenci wraz z naukowcami rozwijają swoje naturalne talenty i eksplorują tajemnice świata przyrody – roślin i zwierząt, zdrowego żywienia, rolnictwa, leśnictwa i środowiska, dążąc do zrównoważonego rozwoju z dbałością o naszą planetę.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii - współpraca dla rozwoju nauki i gospodarki

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od roku funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii (WROiB). Jego misją jest zacieśnianie więzi wewnątrz Wydziału oraz wspieranie współpracy między Uczelnią a przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie.

Do grona przeszło 70-ciu uczelni obsługiwanych przez PCG Academia dołącza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczelnia, we współpracy z PCG wdroży zintegrowany system do zarządzania informacją naukową złożony z dwóch komponentów – systemu ewidencyjno-analitycznego Sciencecloud oraz repozytorium naukowego DSpace 7.  Wdrożenie systemu jest realizowane z inicjatywy Władz rektorskich i stanowi kluczowy etap w realizacji Strategii UPP.

Projekt znaku wód wielkich w Poznaniu na 100-lecie wielkiej poznańskiej powodzi

Przypomnienia o wielkich powodziach w Poznaniu, poprzez wyeksponowanie w jednym miejscu informacji z datami i poziomami wielkich powodzi, to pomysł wypracowany w Zarządzie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) w Poznaniu. Projekt miałby zostać zrealizowany na stulecie ostatniej wielkiej poznańskiej powodzi z 1924 roku. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z powodziami oraz ma być inspiracją do działań na rzecz przyszłej ochrony miasta przed tego typu klęskami.

Wizyta ambasadora Nigerii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Christian Onuoha Ugwu, ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Polsce wraz z małżonką gościli na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Przedstawiciele nigeryjskiej dyplomacji spotkali się ze studentami z Nigerii studiującymi na Uczelni oraz zwiedzili Pilotową Stację Biotechnologii oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka UPP najlepszymi w Polsce

Kierunki zootechnika prowadzona na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP oraz technologia żywności i żywienie człowieka prowadzona na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP ponownie ocenione zostały jako najlepsze w Polsce według Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w kategorii uczelnie rolnicze w tym roku uplasował się na najwyższym podium równolegle z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród patronów prestiżowej Cavaliady Summer

CAVALIADA Summer na plaży w Świnoujściu to cztery dni niesamowitych sportowych emocji, pokazów i targów, podczas których rozegrano 27 konkursów w skokach przez przeszkody i powożeniu zaprzęgami parokonnymi, a to wszystko w towarzystwie blisko 9000 osób, które wzięły udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Konkursowi Last Chance o nagrodę Nuba Equi patronował Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

„Krok po kroku - jak uzyskać uprawnienia budowlane” spotkanie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie dla studentów studiów dziennych kierunku inżynieria środowiska i inżynieria hydrotechniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które miało na celu przybliżyć możliwości uzyskania uprawnień budowlanych.

Trzecia Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (PTNŻ) 3rd International Scientific Conference of the „Dilemmas of Human Nutrition Sciences – Today and Tomorrow” Nutrition and women's health

W dniach 22-23 czerwca w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Trzecia Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (PTNŻ) „Dilemmas of Human Nutrition Sciences – Today and Tomorrow” Nutrition and women's health, której tematem wiodącym była rola żywienia w profilaktyce zdrowotnej kobiet. Prezentowane treści w sposób interdyscyplinarny poruszały zagadnienia związane z wpływem poszczególnych mikroskładników i witamin, żywności funkcjonalnej, mikrobioty, a także określonych wzorów żywienia na konsekwencje zdrowotne w różnych stanach fizjologicznych kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży, okresu menopauzy i wzmożonej aktywności fizycznej.

Ruszyła druga edycja studiów MBA „Menedżer gospodarstwa leśnego” na UPP

Rozpoczęła się druga edycja, unikalnych studiów MBA „Menedżer gospodarstwa leśnego”, w której weźmie udział ponad 40 uczestników. Zarządzanie w gospodarce leśnej stanowi ważne, ale jednocześnie trudne wyzwanie, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się paradygmatu roli lasu i leśnictwa we współczesnym świecie. Dlatego tak istotne jest posiadanie najnowszej wiedzy, która precyzyjnie łączy problematykę leśną z wiedzą z zakresu zarzadzania, finansów, prawa i komunikacji. Uczestnicy tych innowacyjnych studia MBA, zostaną wyposażeni w szeroki zakres kwalifikacji i umiejętności, które stanowić będą solidne fundamenty dla rozwoju ich kariery i jednostek, w których pracują.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu na lata 2024-2033 i wizyta terenowa: ważne kroki na drodze do zrównoważonego zarządzania lasem.

20 czerwca odbyło się spotkanie zespołu lokalnej współpracy, poświęcone pracom nad Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu na lata 2024-2033 oraz wizycie na wybranych powierzchniach terenowych, które ukazują najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka. Spotkanie, które odbyło się w przyjaznej, ale wymagającej merytorycznie atmosferze, zgromadziło ponad 30 uczestników, w tym członkinie i członków Zespołu Lokalnej Współpracy oraz eksperckie grono zewnętrznych specjalistów.

Koło Naukowe Ogrodników przygotowało jubileuszową kapsułę czasu

15 czerwca 2023 roku, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza na terenie Kolegium Zembala miało miejsce uroczyste umieszczenie jubileuszowej kapsuły czasu połączone z posadzeniem pamiątkowego drzewa - Mamutowca olbrzymiego (Sequoiadendron giganteum 'Glaucum').

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY