Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktualności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności

Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu Wielkopolską Szkołą Roku 2022

13 placówek edukacyjnych i 13 nauczycieli z Wielkopolski zostało nagrodzonych i wyróżnionych podczas gali podsumowującej konkursy o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Nagrodę i zwycięski tytuł w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” przypadł Zespołowi Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, którego organem prowadzącym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Poznańscy wodziarze odpowiadają na aktualne wyzwania gospodarki wodnej V ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników wodnych” Mikorzyn – Jeziorsko 2022

Kuluary - rozmowy osób biorących udział w konferencji

W dniach 28 – 30 września 2022 roku odbyła się V ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników wodnych” Mikorzyn-Jeziorsko zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Poznaniu oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja odbyła się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Prezesa PGW Wody Polskie oraz patronatem medialnym czasopisma Gospodarka Wodna. Miejscem obrad był hotel Wityng nad jeziorem mikorzyńskim.

Dzień Absolwenta UPP

Spotkanie absolwenckie odbyło się 21 października w Kolegium Rungego. Zjazdy absolwentów odbywają się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od wielu lat i zawsze stanowią okazję do wspomnień i wzruszających spotkań. Tegoroczna uroczystość Dnia Absolwenta jest kolejną od 2019 i będzie kontynuowana corocznie.

Nowy projekt CIITT: „StartUPP! PULS” w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

30 września Centrum Innowacji i Transferu Technologii rozpoczęło realizację projektu pn. „StartUPP! PULS” realizowanego w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce: U.S. Embassy and Consulate in Poland grants program-Innovation and entrepreneurship support in Poland (#WAW-NOFO-FY22-03) skierowanych na propagowanie innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce. 

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we władzach Polskiego Towarzystwa Leśnego

W dniach 8 - 10 września br. w Starych Jabłonkach odbył się zjazd sprawozdawczo – wyborczy Polskiego Towarzystwa Leśnego, podczas którego wybrano władze Towarzystwa kadencji 2022-2026, wśród których znalazło się czterech naukowców Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

Zainaugurowany został kolejny rok akademicki

Wspólnota akademicka UPP tradycyjnie zainaugurowała rok akademicki w gmachu Biocentrum. Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rozpocznie niemalże 8 tys. studentów na 34 kierunkach. Rektor witając studentów podkreślił, aby pamiętali, że uczelnia to nie tylko miejsce realizowania programów studiów i aktywności badawczej, ale także wspólnota ludzi i wartości.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności

WYDZIAŁY