Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Pierwsze spotkanie EUFLYNET COST Action: nowa inicjatywa naukowa ma na celu ochronę populacji wędrownych ptaków lądowych w Europie

logo cost european cooperation in science and technology

W dniach 28 lutego - 1 marca 2024 r. w Jastarni odbędzie się inauguracyjne spotkanie EUFLYNET COST Action CA22117, inicjatywy skupiającej europejskich naukowców i ekspertów, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dziedzinie ochrony ptaków wędrownych. To wyjątkowe wydarzenie zainicjuje prace badawcze, kluczowe dla ochrony bioróżnorodności w Europie. 

Dr Ewelina Marek-Andrzejewska laureatką międzynarodowego konkursu europejskiej społeczności ds. badań nad konsumentami na rynkach żywnościowych

kobieta w goglach rozszerzających rzeczywistość

Naukowczyni Wydziału Ekonomicznego UPP, przeprowadzi badania konsumenckie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na Uniwersytecie w Bolonii. Jej badania nad marnotrawstwem żywności stanowią część inicjatywy Horyzont 2020, która umożliwia realizację pomysłów badawczych w europejskich laboratoriach specjalizujących się w nowoczesnych technologiach. 

Projekt prof. dr hab. Inż. Małgorzaty Majcher z dofinansowaniem w konkursie PRELUDIUM BIS

wyniki konkursu Preludium bis 5, 229 wniosków złożonych, 43 wnioski zakwalifikowane do finansowania, 19% współczynnik sukcesu, 26 mln zł przyznanego finansowania

W ostatniej edycji konkursu PRELUDIUM BIS, przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), prof. dr hab. inż. Małgorzata Anna Majcher, z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, otrzymała grant na realizację projektu z zakresu badania chleba bezglutenowego i o bardzo niskiej zawartości glutenu typu pumpernikiel. W sumie 43 projekty zostały dofinansowane w ramach tej edycji konkursu. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wiedzie prym w badaniach nad birdwatchingiem

mężczyzna i kobieta, otoczeniu drzew, obserwują ptaki przez lornetki

Birdwatching, albo ptasiarstwo, to aktywność związana z obserwacjami ptaków dla przyjemności. Zjawisko to jest coraz popularniejsze, na tyle, że wielu badaczy obserwuje już nie tylko ptaki, ale ptasich obserwatorów. Coś z pogranicza ornitologii – czyli nauki o ptakach, socjologii i psychologii. 

Dwa projekty naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z dofinansowaniem NAWA w ramach współpracy polsko-słowackiej

dwie lupy z flagami Polski i Słowacji

Dwa projekty naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP uzyskały dofinansowanie w ramach naboru w konkursie NAWA na wspólne projekty badawcze pomiędzy placówkami naukowymi z Polski i Słowacji. 

Stypendia naukowe Marszałka dla trzech studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

132 wielkopolskich studentów i uczniów otrzyma w tym roku stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w tym trzech studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. We wtorek 12 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość przyznania tych szczególnych wyróżnień.

I Forum Innowacyjnych Hodowców w ramach projektu Re-Livestock

grafika Facilitating Innovations is about to start!

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 2022 roku realizowany jest projekt HORYZONT EUROPA Re-Livestock (Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems / Wprowadzanie innowacji w celu poprawy zrównoważenia systemu produkcji zwierzęcej).  Ogólnym celem projektu jest zrozumienie i zmobilizowanie hodowców do przyjęcia innowacyjnych praktyk w celu: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt gospodarskich, zwiększenia zdolności radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu, i w ten sposób zwiększenia ogólnej odporności sektora hodowlanego. 

Projekty naukowców UPP zakwalifikowane do finansowania w konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22

biała, mała karta na ciemnym tle, z napisem Konkursy NCN

Nieco ponad 338 milionów złotych otrzymają badaczki i badacze na realizację 407 projektów w polskich jednostkach w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. To najniższa liczba projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach tego typu od początku działalności NCN. Z powodu zamrożonego budżetu NCN wskaźnik sukcesu w tej edycji wyniósł 8,06% dla OPUS i 10,73% dla PRELUDIUM. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród wyróżnionych nie zabrakło naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   

Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt “Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”

uczestnicy spotkania projektowego

W dniach 17-19.11.2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zorganizowano spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt “Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”. Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej. 

Projekt badawczy "Żerowanie na odpadach przez ptaki wędrowne: koszt czy zysk?" otrzymał grant NCN OPUS 24 LAP

bocian w gnieździe

Narodowe Centrum Nauki przyznało w ramach konkursu OPUS 24 LAP Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu grant w wysokości 1 620 560 zł na realizację projektu badawczego pt. "Żerowanie na odpadach przez ptaki wędrowne: koszt czy zysk?". Kierownikiem projektu jest dr Marcin Tobółka z Katery Zoologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.  Projekt, ma na celu zbadanie wpływu antropogenicznych źródeł pożywienia na zachowania i zdrowie wędrownego gatunku ptaka - bociana białego. 

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę dla prof. dr. hab. Jerzego Smardzewskiego za najlepszą pracę naukową w zakresie drzewnictwa w edycji 2022.

logo Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę dla Prof. dr. hab. Jerzego Smardzewskiego za najlepszą pracę naukową w zakresie drzewnictwa w edycji 2022.

Dr inż. Patrycja Kwaśniewska nagrodzona przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN za pracę doktorską pt. „Kofeina jako potencjalny fungicyd w ochronie drewna”

logo Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna uhonorował dr inż. Patrycję Kwaśniewską-Sip za najlepszą pracę doktorską w zakresie drzewnictwa.

Projekt naukowczyni z Wydziału Ekonomicznego otrzymał finansowanie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II

grafika z napisem Nauka dla Społeczeństwa

Znamy wyniki rozstrzygnięcia I edycji konkursu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Jednym z 55 projektów, które otrzymały wsparcie finansowe, jest projekt „Tożsamość lokalna i regionalna ludności wiejskiej Wielkopolski a rozwój turystyki” prof. UPP  dr hab. Lucyny Przezbórskiej-Skobiej z Wydziału Ekonomicznego UPP.  

Konkurs MINIATURA 7 – laureatkami dwie naukowczynie z Katedry Chemii Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

logo - Miniatura 7

238 naukowczyń i naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 7. Zrealizują pojedyncze działania naukowe o wartości niemal 9,4 mln zł w jednostkach na terenie całej Polski. Dwa projekty będą realizowane na Wydziale Leśnym i Technologii Drewa UPP.  

Naukowczyni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach członkiem krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

logo wydział medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach

Prof. UPP dr hab. Lidia Radko z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP została wybrana na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na lata 2024-2027. 

Times Higher Education World Uniwersity Rankings 2024 by subject - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na wysokich pozycjach

logo World Uniwersity Rankings 2024

W opublikowanych 26 października 2023 roku zestawieniach dziedzinowych Times Higher Education World Uniwersity Rankings 2024 w obszarach Life Sciences (nauki o życiu) i Engineering (inżynieria), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu osiągnął znakomite wyniki, co czyni naszą uczelnię jedną z najlepiej notowanych w Polsce. 

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY