Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Prof.dr hab. Jerzy Wiśniewski uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” są przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Koło Naukowe Młodych Menadżerów Wydziału Ekonomicznego UPP finalistą Akademickich Mistrzostw Menadżerskich

Zakończyły się eliminacje do konkursu Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie. W rozgrywkach online wzięły udział 74 zespoły z 65 uczelni. Drużyny od ponad miesiąca rywalizowały ze sobą o to, które wirtualne Biuro podróży osiągnie najlepszy wynik. Koło Naukowe Młodych Menadżerów funkcjonujące na Wydziale Ekonomii UPP znalazło się w czołówce najlepszych wirtualnych firm.

W konkursie POLONEZ BIS 3 grant otrzymał projekt realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

47 projektów z łącznym budżetem 48,1 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie gościł naukowczynię z Włoch.

Publikacja naukowców Katedry Zoologii w PNAS

Naukowcy Katedry Zoologii UPP brali udział w szeroko zakrojonych, długoterminowych badaniach efektu zmian klimatu na produkcję młodych ponad 100 gatunków ptaków. Praca będąca wysiłkiem współpracy wielu badaczy ptaków z całego świata, przy udziale doktorantki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zuzanny Jagiełło oraz dr. hab. Janusza Kloskowskiego i dr. Marcina Tobółki została właśnie opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Biotechnologia - nowa dyscyplina na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W przededniu Światowego Dnia DNA, 24 kwietnia br., Rada Doskonałości Naukowej przyznała  Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia. Jest to ogromny sukces naszej Uczelni w zakresie umocnienia pozycji naukowej oraz dydaktycznej wśród innych ośrodków biotechnologicznych w kraju i zagranicą.

Nagroda KB PAN im. Wacława Szybalskiego dla naukowczyni z Katedry Biochemii i Biotechnologii

dr inż. Karolina Jarzyniak

Laureatką X edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2021 została dr inż. Karolina Jarzyniak z Katedry Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ukraińska naukowczyni z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej laureatką prestiżowego unjnego programu grantowego - stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie

Assistant prof. dr Iryna Vaskina z Katedry Ekologii i Technologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Państwowego w Sumach, obecnie pracująca w Katedrze Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP znalazła się wśród laureatów najbardziej prestiżowego unijnego programu grantowego – stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA4Ukraine).

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY