Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Nagroda KB PAN im. Wacława Szybalskiego dla naukowczyni z Katedry Biochemii i Biotechnologii

dr inż. Karolina Jarzyniak

Laureatką X edycji konkursu o Nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego dla młodego badacza za najlepszą pracę naukową opublikowaną w roku 2021 została dr inż. Karolina Jarzyniak z Katedry Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ukraińska naukowczyni z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej laureatką prestiżowego unjnego programu grantowego - stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie

Assistant prof. dr Iryna Vaskina z Katedry Ekologii i Technologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Państwowego w Sumach, obecnie pracująca w Katedrze Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP znalazła się wśród laureatów najbardziej prestiżowego unijnego programu grantowego – stypendium im. Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA4Ukraine).

Nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską pod patronatem Profesora Zbigniewa Młynarka

Uczestnicy absolutorium Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Podczas absolutorium studentów I stopnia studiów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej wręczono nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską pod patronatem Profesora Zbigniewa Młynarka, organizowanym dla kierunków studiów związanych z dyscypliną inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z University of British Columbia w Vancouver

Prof. Rickey Y. Yada, Dziekan Wydziału Systemów Lądowych i Żywności, University of British Columbia w Vancouver oraz prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska z Wydziału Nak o Żywności i Żywieniu UPP

Wzmacnianie współpracy międzynarodowej jest jednym z celów zawartych w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2022-2027. W cel ten wpisuje się podpisane ostatnio porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a University of British Columbia (UBC) w Vancouver, Kanada.

LegumeLegacy - pierwszy tego typu projekt w UPP w ramach Horizon Europe

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rozpoczyna się realizacja projektu LegumeLegacy - Optimising multiple benefits of grass, legume and herb mixtures in crop rotations: modelling mechanisms and legacy effects, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont Europa, Marie Skłodowska-Curie Actions – Doctoral Networks (HORIZON-MSCA-2021-DN). Projekt będzie realizowany na Wydziale Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Kierownikiem projektu z ramienia UPP jest prof. dr hab. Piotr Goliński.

Jak zabezpieczyć zabytki archeologiczne w sposób przyjazny dla nietoperzy? Interdyscyplinarne badania w Starej Dongoli w Sudanie

grobownik gołobrzuchy na ścianie meczetu

Na stanowisku archeologicznym w Starej Dongoli w Sudanie, niektóre zabytkowe budowle zostały zasiedlone przez nietoperze. W celu oceny sytuacji, w styczniu 2023r. do ekspedycji złożonej między innymi z archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, konserwatorów dzieł sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i inżynierów budowlanych z Politechniki Warszawskiej dołączyli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Walenty Poczta wybrany w skład Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

Logo Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Walenty Poczta, Dziekan Wydziału Ekonomicznego został wybrany na członka Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie (IRWiR PAN) na kadencję 2023-2026. Jest to kolejny wybór. Prof. dr hab. Walenty Poczta jest nieprzerwanie członkiem Rady Naukowej IRWiR PAN od 2009 roku.

 

Ostateczne wyniki ewaluacji - dwie dyscypliny naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w górę

Grafika przedstawiająca tekst "Ewaluacja działaknosci naukowej za lata 2017-2021" oraz logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Ministerstwa Edukacji i Nauki

Częściowym sukcesem zakończył się proces odwoławczy w zakresie ewaluacji dyscyplin naukowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dwie dyscypliny Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej uzyskały ostatecznie wyższe kategorie. Dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna przyznano kategorię A, natomiast dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – kategorię B+. Natomiast utrzymane w mocy zostały decyzje Ministra Edukacji i Nauki w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki leśne.

EKOmentarzUPP - Co z tą wodą i prawda o czystości wód w Polsce?

Grafika przedstawiająca ikony związane z ekologią

Z raportu Greenpeace "Rzeka nie jest ściekiem" wynika, że Wisła oraz jej dopływy są w wielu miejscach skażone niebezpiecznymi substancjami, w tym metalami ciężkimi, pestycydami oraz toksycznymi chemikaliami. Na to nakłada się przekonanie, że woda jest zasobem, który odnawia się sam z siebie. Jaki jest faktyczny stan wód w Polsce?

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY