Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka w Radzie Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka prof. dr hab. inż.  Mariusz Sojka z Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  powołany został do Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach.  

Prof. Piotr Tryjanowski współautorem raportu Regenerative Agriculture in Europe. A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies

Na całym świecie rolnictwo jest głównym czynnikiem wylesień i przekształcania gruntów, a produkcja żywności odpowiada za ponad jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów UPP

1 kwietnia Ministerstwo Edukacji i Nauki podało nazwiska 432 laureatów Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wśród nagrodzonych studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazło się czterech studentów kierunku weterynaria oraz studentka ekonomii.

Główna nagroda na najlepszą pracę doktorską z zastosowaniem STASTISTICA dla naukowczyni z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

W XXIII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, przygotowaną z zastosowaniem narzędzi i analiz danych zawartych  w programach Statistica, główną nagrodę otrzymała dr Marta Bednarek

prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, 8 grudnia 2021 roku przyznał coroczne nagrody w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne.  

Najdłużej prowadzone obserwacje nietoperzy na świecie - 70 letni okres badań nietoperzy nocka dużego i podkowca małego na wyżynie krakowsko – częstochowskiej

W czasopiśmie The European Zoological Journal ukazała się praca polskich naukowców podsumowująca długoletnie obserwacje hibernujących nietoperzy podkowca małego i nocka dużego w pięciu zimowiskach znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Obserwacje w tych zimowiskach należą do najdłużej prowadzonych obserwacji nietoperzy na świecie.

Prof. dr hab. Henryk Jeleń laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej

Prof. dr hab. Henryk Jeleń, członek korespondent PAN został laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli przyznawanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN polskim naukowcom za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal im. Wiktora Kemuli przyznawany jest od 1998 roku. Prof. Jeleń jest dwudziestym drugim naukowcem odznaczonym tym wyróżnieniem.

Konkurs im. prof. Zbigniewa Młynarka na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka rozstrzygnięty

W celu promocji kształcenia na najwyższym poziomie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej powstała inicjatywa organizacji corocznego konkursu na najlepszą pracę magisterską, zrealizowaną na jednym z pięciu kierunków studiów związanych z dyscypliną: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Dla podkreślenia znaczenia konkursu jego patronem został prof. dr  hab. inż. Zbigniew  Młynarek, wybitny geotechnik o krajowej i międzynarodowej renomie. 16 grudnia 2021 r.  wyłoniono pierwszą laureatkę konkursu.

Ptaki - czy w Wigilię przemówią ludzkim głosem?

Wielowiekowa tradycja głosi, że zwierzęta w wigilijną noc potrafią przemówić ludzkim głosem. Niegdyś uważano, że zwłaszcza bydło, konie, a czasami również i psy, są tymi, które w Wigilię przekazują gospodarzom niezbędne informacje. A przecież to ptaki są wśród zwierząt najlepiej oddających niuanse ludzkiej mowy. Zatem czy i one mogłyby znaleźć się pośród wigilijnej menażerii? Ile w stwierdzeniu o ludzkiej mowie u zwierząt jest prawdy i czy to w ogóle możliwe z biologicznego punktu widzenia pytamy zoologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Piotra Tryjanowskiego, kierownika Katedry Zoologii UPP.

Studenci UPP laureatami VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

Najciekawsze naukowe działania studenckie zostały zaprezentowane na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Uczestnicy reprezentowali 169 kół naukowych z 47 polskich uniwersytetów. Na liście laureatów znaleźli się studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY