Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

Przedstawiciele UPP w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego

Decyzją Sekretarza Stanu Anny Gembickiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prof. dr hab. Piotr Goliński prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej został powołany w skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku na okres trwania kadencji 2021-2026, natomiast prof. dr hab. Piotr Ślósarz prorektor ds. studiów został powołany na pięcioletnią kadencję w skład tego gremium działającego przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Naukowcy UPP w Radzie Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr hab. Renatę Gaj z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii, prof. UPP dr hab. inż. Izabelę Ratajczak z Wydziału Leśnictwa i Technologii Drewna oraz prof. UPP dr. hab. Maciej Zaborowicza z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechaniczne  w skład Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich na czteroletnią kadencję 2021-2025.

Naukowcy Katedry Agronomii WRO w Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Rolniczych

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 16 listopada 2021 r. powołał komisje mające usprawnić podejmowanie decyzji dotyczących wpisu i odmowy wpisu odmian do Krajowego rejestru, a także ich skreślania z Krajowego rejestru, w gatunkach, w których warunkiem rejestracji jest spełnienie kryterium zadowalającej wartości gospodarczej odmian.

Naukowcy UPP ponownie wśród 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców świata

Informujemy, iż na stronie internetowej  Wirtualnej Biblioteki Nauki zamieszczono komunikat dotyczący dotacji przyznanej przez MEiN w maju 2021 r., która została wykorzystana na sfinansowanie m.in. kosztu licencji krajowych Cell, Elsevier, Nature, Science, Scopus/Scival, Springer, Wiley oraz Web of Science/Incites w okresie od stycznia do października 2021 r.

Nowy Wydział – nowe możliwości finansowania badań

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (WISiIM) został utworzony nieco ponad rok temu i jest nową, prężnie rozwijającą się jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. WISiIM przyciąga do swego grona nie tylko nowych naukowców, ale też studentów, których kuszą nowo otwierane, progresywne i atrakcyjne kierunki studiów – Inżynieria ochrony klimatu, czy Eco-energy and waste management.

Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Partner KSOW realizuje operację pn. Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna – II etap badań, na podstawie umowy z dnia 19.08.2020r. podpisanej z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie (KSOW/4/2020/055).

Profesorowie UPP w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa

Do Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) na kadencję 2021-2025 zostali powołani z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna: prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. UPP dr hab. Katarzyna Kaźmierczak, prof. dr hab. Piotr Łakomy i prof. dr hab. Maciej Skorupski oraz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. Janusz Olejnik.

Zmiana klimatu - aktywność pracowników UPP

W najnowszym raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) “Climate Change 2021, The Physical Science Basis” opublikowanym 7 sierpnia 2021 r. powołano się na artykuł naukowców Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP. W środowisku naukowym i w mediach raporty IPCC są powszechnie postrzegane jako najbardziej wszechstronne i wiarygodne w ocenie zmian klimatu.

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024.

Wysoka ocena Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni (LBMGuK) kolejny raz z najwyższą oceną jakości wykonywanych badań laboratoryjnych. Co dwa lata LBMGuK bierze udział w Międzynarodowych Testach Porównawczych organizowanych przez ISAG (International Society for Animal Genetics), którego celem jest sprawdzenie jakości wyników otrzymywanych w laboratorium. Od 2012 roku, w którym wprowadzono certyfikację na podstawie wyników testu porównawczego, LBMGuK zawsze utrzymuje się w pierwszej najwyższej grupie rankingowej.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY