Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Wydział: Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

 

Wykształcenie:

  • profesor nauk rolniczych, 2011
  • doktor habilitowany nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska, 2004
  • doktor nauk rolniczych w dziedzinie łąkarstwa, 1995

 

Problematyka naukowa:

  • Ekologia i ochrona środowiska;
  • Bioindykacja ekosystemów wodnych;
  • Ocena hydromorfologiczna rzek;
  • Roślinność ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych;
  • Fitosocjologia;
  • Bioróżnorodność.

 

 

Biuro Rektora

tel. +48 61 848 7001

e mail: rektorat@up.poznan.pl

 

 

WYDZIAŁY