Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Limity przyjęć | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Limity przyjęć

 

 

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach w roku akademickim 2023/2024 określa:

 

Zarządzenie nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2023/2024

 

 

Kierunek studiów

Studia I stopnia

 

architektura krajobrazu

60

biologia stosowana 

45

biotechnologia

90

dietetyka

90

ekoenergetyka

60

ekonomia

150

finanse i rachunkowość

120

gospodarka przestrzenna

60

informatyka i inżynieria danych

45

inżynieria hydrotechniczna 

40

inżynieria ochrony klimatu

60

inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

75

jakość i bezpieczeństwo żywności

45

leśnictwo

130

ochrona środowiska

35

ogrodnictwo

60

projektowanie mebli

30

rolnictwo

60

technologia drewna

75

technologia żywności i żywienie człowieka

150

zootechnika

120

weterynaria (jednolite studia magisterskie)

100