Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Terminarz rekrutacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz rekrutacji

 

Szczególowy terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego

w roku akademickim 2023/2024

 

 

 1 czerwca - 23 lipca 2023 r. -  elektroniczna rejestracja kandydatów

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

23 lipca 2023 r. - końcowy termin wprowadzenia wyniku ukończenia studiów I stopnia

24 lipca 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

26 lipca 2023 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

 

II rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami 

 

Elektroniczna rejestracjakndydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

  1-28 sierpnia 2023 r. elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami)

 

29 sierpnia 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na rkk

31 sierpnia 2023 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

 

III rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami 

 

Elektroniczna rejestracjakndydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

Logowanie na stronie https://wu.up.poznan.pl/e-rekrutacja/

 

  1-17 września 2023 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami)

 

18 września 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

20 września 2023 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

 

* Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia I stopnia określa Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2023 Rektora UPP z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie terminarza rekrutacji na studia I i II stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024