Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studenci wyróżnieni za działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studenci wyróżnieni za działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności UPP

W czwartek 15 grudnia w Sali Senatu odbyło się spotkanie  prorektora ds. studiów prof. dr. hab. Piotra Ślósarza ze studentami zaangażowanymi w działania na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W jego trakcie dokonano wręczenia listów gratulacyjnych oraz drobnych upominków.

 

 

„Bezinteresowny udział studentów w takich akacjach jak Wyprawka dla Studenta, Podziel się ubraniem czy organizowanie różnego rodzaju zbiórek i aukcji prowadzonych w  Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni celach charytatywnych, promują nie tylko koncepcję społecznej odpowiedzialności Uczelni, ale kształtują aktywne postawy prospołeczne studentów i absolwentów, które w przyszłości przełożą się na działania w obszarze zawodowym oraz na rzecz szerokiego grona interesariuszy zewnętrznych” – tłumaczy prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, pełnomocniczka ds. społecznej odpowiedzialności uczelni i inicjatorka wyróżnienia Laur SOU.

Gościem spotkania była także przedstawicielka poznańskiego Centrum Ekonomii Współdzielenia Po-Dzielnia Anna Kaczmarek, która odebrała Laur SOU za działania na rzecz promowania i wcielania w życie idei Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Spotkanie stało się miejscem ożywionej dyskusji na tematy związane z realizacją idei Zero Waste - Less Waste oraz kształcenia, (a często wręcz przypominania) podstawowych umiejętności praktycznych, jakich brakuje wielu przedstawicielom młodego pokolenia (szycie, pielęgnacja roślin, budowa prostych konstrukcji ogrodowych itp.). Rozmawiano o pomyśle spożytkowania potencjału i energii studentów oraz pracowników UPP w działania edukacyjne o charakterze społecznym przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in. z Centrum Ekonomii Współdzielenia Po-Dzielnia. Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa w nadchodzącym nowym roku 2023 spotka się z szerokim zainteresowaniem i zostanie zamieniona w praktyczne działania.

 

„Dziękuję wszystkim studentom oraz pracownikom za współpracę i proszę o dalsze zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności Naszej Uczelni” – podsumowała prof. Magdalena Kozera-Kowalska.

 

Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni Wręczenie dyplomów za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni

WYDZIAŁY