Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 31. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – gleba w zmieniającym się świecie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

31. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – gleba w zmieniającym się świecie

Na terenie kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach 11-16 września 2023 roku odbył się 31. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Organizatorami tego prestiżowego wydarzenia było Polskie Towarzystwo Gleboznawcze oraz Oddział Poznański Towarzystwa, którego członkami są min. pracownicy Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Katedry Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji oraz Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W trakcie kongresu zaprezentowano aktualne wyniki badań prowadzonych przez jednostki naukowe w Polsce i zagranicą, zajmujące się szeroko rozumianą nauką o glebie. 

 

 

W ramach dwóch sesji plenarnych, ośmiu sesji referatowych oraz dwóch sesji posterowych zaprezentowano łącznie 54 referaty oraz 84 postery.    Ponadto w trakcie czterech sesji terenowych, uczestnicy mogli zapoznać się z czynnikami warunkującymi współczesne procesy zachodzące w glebach środkowej Wielkopolski oraz pogłębić wiedzę na temat zagrożeń związanych ze wzmożoną antropopresją i zachodzącymi zmianami klimatu. Przy każdym z profili glebowych (łącznie 17) miała miejsce dyskusja na temat pozycji taksonomicznej danej gleby w nowej systematyce gleb Polski wyd.6, a także międzynarodowej klasyfikacji WRB.  

 

W wydarzeniu wzięło udział 190 osób reprezentujących w przeważającej części polskie ośrodki naukowe, ale także uczelnie z Austrii, Czech, Holandii, Kolumbii, Litwy, Meksyku, Niemiec oraz Włoch. Gośćmi specjalnym Kongresu był prezydent Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) prof. Edoardo Costantini z Włoch oraz była prezydent IUSS prof. Laura Bertha Reyes Sanchez. W obradach czynnie uczestniczyli Honorowi Członkowie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Stanisław Kalembasa, Jerzy Marcinek oraz honorowy prezes PTG Piotr Skłodowski. W sesji otwierającej wzięli udział także zaproszeni goście – przedstawiciele władz uczelni (na czele z JM Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Krzysztofem Szoszkiewiczem), władz centralnych oraz samorządowych. 

 

Kongres zakończyła dwudniowa wycieczka na tereny początków Państwa Polskiego (historyczny obszar Jeziora Lednica oraz Gniezno). 

 

Prof. UPP dr hab. Bartłomiej Glina, Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP

 

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ 

WYDZIAŁY