Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr Maciej Gogulski powołany na pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Dobrostanu zwierząt | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Maciej Gogulski powołany na pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Dobrostanu zwierząt

Minister Czesław Siekierski powołał dzisiaj pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. dobrostanu zwierząt. Został nim dr Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, adiunkt w Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Do zadań Pełnomocnika należy: 

· opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;

· analiza, ocena i monitorowanie funkcjonowania przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;

· identyfikacja najważniejszych problemów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt i przedkładanie Ministrowi propozycji ich rozwiązania;

· współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, środowiskiem naukowym oraz rolnikami i ich przedstawicielami w zakresie dobrostanu zwierząt.

 

Źródło: https://gov.pl/web/rolnictwo

WYDZIAŁY