Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nagrody dla studentów i absolwentów przyznane | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagrody dla studentów i absolwentów przyznane

Jak co roku, zgodnie z decyzją Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 30 listopada 2023 r., JM Rektor przyznał nagrodę im. prof. Jerzego Zwolińskiego i medale „Za osiągnięcia w studiach” absolwentom oraz nagrody  i wyróżnienia studentom, za rok akademicki 2022/2023. 

 

 

 

NAGRODA IM. PROF. DR. HAB. JERZEGO ZWOLIŃSKIEGO 

Nagroda im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego jest nagrodą pieniężną przyznawaną za prace magisterskie o wybitnych walorach poznawczych lub aplikacyjnych.  puchar na zielonym tle  Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie studiów w roku przyznawania nagrody. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło siedem prac z czterech wydziałów.  

 

Nagrodę I stopnia (w kwocie 6000 zł) otrzymała mgr Agnieszka Garbacz z kierunku dietetyka (studia stacjonarne) za pracę pt. „Końcowe produkty zaawansowanej glikacji w aspekcie wzorów żywienia i stanu odżywiania osób po 60-tym roku życia”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Człapki-Matyasik w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietetyki. 

 

Nagrodę II stopnia (w kwocie 4000 zł) otrzymał mgr Błażej Drożdżewski z kierunku leśnictwo (studia stacjonarne) za pracę pt. „Emisja lotnych związków organicznych przez drzewostany w Polsce w kontekście zmian globalnych”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Adriana Łukowskiego w Katedrze Hodowli Lasu. 

 

Nagrodę III stopnia (w kwocie 2500 zł) otrzymała mgr Wioletta Koper Staszowska z kierunku leśnictwo (studia niestacjonarne) za pracę pt.„ Potrzeby społeczeństwa związane z lasami miejskimi na terenie Aglomeracji Śląskiej” napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Katarzyny Wierzbickiej w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu. 

 

Autorzy i promotorzy pozostałych prac konkursowych otrzymali list gratulacyjny Rektora. 

 

mgr inż. Adrianna Kubiak z kierunku biotechnologia (studia stacjonarne) za pracę pt. „Opracowanie innowacyjnego biopreparatu na bazie Trichoderma sp. wspomagającego ochronę i uprawę roślin ”, napisaną pod kierunkiem prof. UPP dr hab. Agnieszki Wolnej - Maruwki w Katedrze Gleboznawstwa i Mikrobiologii. 

 

mgr inż. Magdalena Biernat z kierunku architektura krajobrazu (studia niestacjonarne) za pracę pt. „Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego Ogrodu Botanicznego w Grudziądzu”,napisaną pod kierunkiem dr Anety Czarnej w Katedrze Botaniki. 

 

mgr inż. Hanna Jasiczak z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (studia niestacjonarne) za pracę pt. „Ocena wpływu 1-MCP i warunków przechowywania shelf- life na tempo dojrzewania owoców”, napisaną pod kierunkiem prof. UPP dr hab. Doroty Walkowiak - Tomczak w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego. 

 

mgr Maja Hodała z kierunku finanse i rachunkowość (studia stacjonarne) za pracę pt. „Wykorzystanie potencjału redukcji kosztów produkcji w promocji rolnictwa precyzyjnego”, napisaną pod kierunkiem dr Michała Gazdeckiego w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie. 

 

ZŁOTY MEDAL „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH” 

Absolwentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Rektor nadaje złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”. Medal przyznawany jest absolwentom Uniwersytetu, którzy ukończyli studia w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów, nie korzystając przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, w trakcie studiów nie powtarzali żadnego przedmiotu i uzyskali średnią ze studiów drugiego stopnia – nie niższą niż 4,75 oraz z jednolitych studiów magisterskich – nie niższą niż 4,50, ponadto uzyskali ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie oraz prezentowali nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów. 

 

W tym roku to wyróżnienie otrzymało 20 absolwentów. 

 

z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 

z kierunku biotechnologia 

mgr inż. Gabriela Majchrzak 

mgr inż. Zuzanna Myślicka 

mgr inż. Mikołaj Małecki 

 

z kierunku Horticulture: Seed Science and Technology 

mgr Odunola Comfort Ola  

 

z kierunku rolnictwo 

mgr inż. Mateusz Meller 

mgr inż. Aleksander Taras 

mgr inż. Anna Łucka 

 

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna 

z kierunku projektowanie mebli 

mgr inż. Barbara Prałat 

 

z kierunku technologia drewna 

mgr inż. Karolina Tomkowiak 

 

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

z kierunku weterynaria 

lek. wet. Agnieszka Kraus 

 

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia 

z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka 

mgr inż. Anna Zawiasa 

mgr inż. Klaudia Olbryś 

mgr inż. Izabela Płociennik 

 

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

z kierunku ekoenergetyka

mgr inż. Sandra Bulińska 

 

z Wydziału Ekonomicznego 

z kierunku ekonomia 

mgr Joanna Łukasiewicz 

 

z kierunku finanse i rachunkowość 

mgr Justyna Kopeć 

mgr Marta Augustyniak 

mgr Aleksandra Marut 

 

z kierunku MSc in Agri-food Economics and Trade 

mgr John Kwame Gyan  

mgr Grace Adeola Jaman  

 

SREBRNY MEDAL „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH” 

Absolwentom studiów pierwszego stopnia Rektor nadaje srebrny medal „Za osiągnięcia w studiach”. Medal otrzymują absolwenci Uniwersytetu, którzy ukończyli studia w terminie przewidzianym w regulaminie studiów, nie korzystając przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, w trakcie studiów nie powtarzali żadnego przedmiotu i uzyskali średnią ze studiów nie niższą niż 4,50, a także uzyskali ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie oraz prezentowali nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów. 

 

Srebrne wyróżnienie otrzymało 36 absolwentów studiów pierwszego stopnia: 

 

z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 

z kierunku architektura krajobrazu 

inż. Paulina Meller 

inż. Weronika Falkowska 

inż. Aleksandra Żabińska 

 

z kierunku biotechnologia 

inż. Katarzyna Kryńska 

 

z kierunku ogrodnictwo 

inż. Jarosław Tomczak 

inż. Martyna Naskręt 

 

z kierunku ochrona środowiska 

inż. Anna Rzepa 

 

z kierunku rolnictwo 

inż. Konrad Janoch 

inż. Mateusz Nowak 

 

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna 

z kierunku leśnictwo 

inż. Mateusz Muzolf 

 

z kierunku projektowanie mebli 

inż. Mikołaj Szczęch 

 

z kierunku technologia drewna 

inż. Szymon Rybak 

 

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 

z kierunku dietetyka 

lic. Joanna Kryształ 

lic. Magdalena Dębińska- Kubiak 

lic. Natalia Rios Quintero 

lic. Eliza Owczarek 

lic. Aleksandra Gaweł 

lic. Weronika Krawczyk 

 

z kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności 

inż. Katarzyna Dutkowska 

inż. Aleksandra Sobańska 

 

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

z kierunku gospodarka przestrzenna 

inż. Wiktoria Pik 

 

z kierunku informatyka stosowana 

inż. Adam Stoiński 

 

z kierunku inżynieria rolnicza 

inż. Krystian Czajka 

 

z Wydziału Ekonomicznego 

z kierunku ekonomia 

lic. Monika Francik 

lic. Natalia Korczewska 

lic. Klaudia Osielska 

lic. Magda Staniszewska 

lic. Marcin Marnocha 

 

z kierunku finanse i rachunkowość 

lic. Małgorzata Mieszała 

lic. Paulina Bodzińska 

lic. Joanna Chróśniak 

lic. Marcelina Dubiel 

lic. Mateusz Brodziak 

lic. Wiktoria Piątkowska 

lic. Sandra Kuźlak 

lic. Monika Nowakowska 

 

NAGRODA REKTORA 

Nagroda (pieniężna) przyznawana jest studentom, którzy wyróżniali się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jednocześnie uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00. 

 

Pieniężne wyróżnienia (w kwocie 1700 zł) otrzymało 16 studentów: 

 

z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 

z kierunku architektura krajobrazu  

inż. Weronika Falkowska 

 

z kierunku ogrodnictwo 

Wojciech Kolasiński 

 

z kierunku rolnictwo 

inż. Michał Chamier Gliszczyński 

 

z kierunku biotechnologia 

Zuzanna Łukaszczyk 

 

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna 

z kierunku leśnictwo 

Martyna Woltyńska 

Oliwia Babacz 

inż. Maria Kreń 

 

z kierunku technologia drewna 

Martyna Plesińska 

 

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

z kierunku zootechnika 

Magdalena Kowalska 

 

z kierunku biologia stosowana 

lic. Paulina Juźwik 

 

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 

z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka 

Bartłomiej Wałdoch 

inż. Jakub Królak 

 

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

z kierunku ekoenergetyka 

Jan Jasiński 

 

z kierunku inżynieria rolnicza 

Damian Tomaszewski 

 

z kierunku gospodarka przestrzenna 

inż. Anna Zięba 

 

z Wydziału Ekonomicznego 

z kierunku finanse i rachunkowość 

Magdalena Piechocka 

 

LIST GRATULACYJNY REKTORA 

List gratulacyjny Rektora otrzymują studenci, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżniali się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu, potwierdzoną przez Konwent Samorządu Studentów UPP lub dokonali czynu chwalebnego na terenie Uniwersytetu lub poza nim, o czym został powiadomiony pisemnie Rektor. 

 

List gratulacyjny Rektora otrzymało 17 studentów: 

 

z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 

z kierunku biotechnologia 

 inż. Przemysław Gawrysiak 

 

z kierunku architektura krajobrazu 

inż. Angelika Gryglewicz 

inż. Agata Sołtys 

 

z kierunku rolnictwo 

Michał Trybuchowski 

 

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna 

z kierunku leśnictwo 

Marcelina Talaśka 

Patrycja Baryła 

Marta Buchmiet 

 

z kierunku projektowanie mebli 

Dominika Głowacka 

 

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

z kierunku weterynaria 

Magdalena Kaczyńska 

 

z kierunku zootechnika 

inż. Klaudia Andrzejewska 

 

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu 

z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka 

Anna Misiak 

 

z kierunku dietetyka 

Małgorzata Stachoń 

 

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

z kierunku informatyka stosowana 

Jędrzej Drozdowski 

 

z kierunku ekoenergetyka 

Zuzanna Gliszczyńska 

 

z kierunku inżynieria środowiska 

inż. Damian Niedzielski 

 

z Wydziału Ekonomicznego 

z kierunku ekonomia 

lic. Agnieszka Stachowiak 

 

z kierunku finanse i rachunkowość 

Natalia Staszak  

 

O terminie wręczenia nagród, nagrodzeni zostaną powiadomieni pisemnie. 

 

Dział Studiów i Spraw Studenckich 

WYDZIAŁY