Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Najstarszy profesor UPP obchodził 99. urodziny | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najstarszy profesor UPP obchodził 99. urodziny

Piękny jubileusz 99. urodzin obchodził prof. dr hab. Stanisław Rząsa, emerytowany profesor Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów. Profesor nie tylko był wybitnym naukowcem, zaangażowanym w życie Uczelni, pełniąc funkcję prodziekana na Wydziale Rolniczym i przyczyniając się do dynamicznego rozwoju studiów niestacjonarnych, ale również służył w szeregach Armii Krajowej, za co odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska i Odznaką Pamiątkową Akcji „Burza”.

 

 

Jubilat urodził się 16 marca 1924 r. i z okazji urodzin wizytę złożyli mu byli kierownicy rodzimej Katedry: prof. dr hab. Andrzej Mocek, prof. dr hab. Wojciech Owczarzak  Jubilat w otoczeniu pracowników Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów oraz prof. UPP dr hab. Waldemar Spychalski.  „W trakcie naszej wizyty złożyliśmy w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów z obecnej Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii życzenia długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu” – mówi prof. UPP dr hab. Waldemar Spychalski.  Z tej okazji życzenia wystosowali również: rektor UPP prof. Krzysztof Szoszkiewicz, dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii – prof. Daniel Lipiński oraz prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – prof. Zbigniew Zagórski.  

Prof. dr hab. Stanisław Rząsa tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1973, a profesora zwyczajnego w roku 1985. W pierwszych latach pracy uczestniczył w zespołach badawczych gleb leśnych, których celem było poznanie warunków glebowych kształtujących rozwój i produktywność siedlisk leśnych. W latach 1949-1956 Profesor Rząsa brał udział w zespołach badawczych kartograficzno-gleboznawczych dla kartografii gleb Polski w skali 1:300 000. Prowadził badania i był współautorem tych map dla powierzchni ponad 2 mln ha, głównie obszaru Wielkopolski i Polski Zachodniej. Ważnym obiektem badań w tym okresie były badania właściwości gleb piaszczystych, których rezultaty zostały zawarte w rozprawie doktorskiej traktującej o glebach skryto bielicowych na wydmach śródlądowych i piaskach tarasowych. Po 1972 roku głównym obiektem badań Profesora stały się szeroko pojęte problemy degradacji produktywności gleb w rejonach przyległych do odkrywek kopalni węgla brunatnego w Konińsko-Tureckim Zagłębiu Węglowym. W latach 1976-1994 Profesor był kierownikiem ponad 30 opracowań (studiów i ekspertyz gleboznawczych) realizowanych przez Katedrę Gleboznawstwa i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze na obszarze ponad 20 tys. ha. Ukoronowaniem wieloletnich badań na terenach objętych oddziaływaniem kopalnictwa odkrywkowego węgla brunatnego była monografia w formie podręcznika pt.: „Problemy odwodnieniowej degradacji gleb uprawnych w rejonach kopalnictwa odkrywkowego na Niżu Środkowopolskim”, napisana wspólnie z prof. W. Owczarzakiem i prof. A. Mockiem, nagrodzona w 2000 roku nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Autorskim wkładem Profesora w tej monografii było opracowanie klasyfikacji wód glebowo-gruntowych, klasyfikacji gospodarki wodnej gleb oraz klasyfikacji degradacji produktywności gleb wywołanej działalnością odwodnieniową kopalni odkrywkowych. Podstawowym jednak kierunkiem badań Profesora Rząsy, szczególnie po 1975 roku, była szeroko pojęta problematyka struktury gleby, a mianowicie: badania nad wpływem różnych czynników na tworzenie, modyfikowanie, utrwalanie i zanikanie różnych struktur glebowych, głównie struktury agregatowej warstwy uprawnej gleby.

 

Osiągnięcia dydaktyczne i badawcze Profesora to przede wszystkim kierowanie 183. pracami magisterskimi, promotorstwo 9. doktoratów, opiekuństwo 6. rozpraw habilitacyjnych, kilkadziesiąt recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ponad 220. opracowań naukowych, w tym 72. oryginalnych publikacji, w zdecydowanej większości rozprawy naukowe, 4. monografie, 18. oryginalnych metod badawczych. Kilku Jego uczniów piastuje aktualnie stanowiska profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych na naszej Uczelni.

 

Za osiągnięcia dydaktyczne i badawcze Profesor Rząsa był odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej. Od 1952 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 1994 był sekretarzem, a następnie przewodniczącym Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Jubilat w otoczeniu pracowników Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Jubilat w otoczeniu pracowników Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

WYDZIAŁY