Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Wielkopolskiego oraz członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Wielkopolskiego oraz członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Dnia 7 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji oraz Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, w którym uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz samorządów lokalnych.

 

 

Tematem przewodnim spotkania były rozwiązania wodorowe w mieszkalnictwie oraz sektor budownictwa energooszczędnego jako nowa podregionalna inteligentna  specjalizacja. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 90 osób, w tym prof. dr hab. inż. Radosław Mirski (Kierownik Katedry Mechanicznej Technologii Drewna UPP) oraz Mariusz Lesiecki (przedstawiciel Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP).

 

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie Grup Roboczych IS oraz Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w kształtowaniu naszego regionu i budowaniu nowoczesnej, zeroemisyjnej gospodarki Wielkopolski.

 

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z projektami osiedli wodorowych w Śremie i Pile. Zaprezentowano również informacje o wybudowanym na poznańskiej Starołęce wodorowym domu pokazowym.

 

W dalszej części spotkania przedstawiciele uczelni wyższych przybliżyli uczestnikom wydarzenia zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym.  Reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prof. dr hab. inż. Radosław Mirski zapoznał zgromadzonych z tematyką budownictwa naturalnego i jego relacjach z budownictwem energooszczędnym.

 

Wydarzenie zakończyło wystąpienie Pani Moniki Danelskiej (przedstawicielka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego), która opowiedziała o możliwościach finansowania zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych przez samorządy i inne podmioty publiczne w ramach Funduszy Europejskich, w tym FEW 2021+.

 

Zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

 

WYDZIAŁY