Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studentka zootechniki i student biotechnologii otrzymali Stypendia Ministra Nauki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studentka zootechniki i student biotechnologii otrzymali Stypendia Ministra Nauki

Minister nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 386 studentom na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Wśród stypendystów są studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednorazowo wypłacane stypendium wynosi 17 tys. zł.

 

 

Na liście studentów nagrodzonych stypendium Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/24 z UPP znaleźli się Bogumiła Nowak, studentka kierunku  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zootechnika (dyscyplina, w której tworzona była lista rankingowa zootechnika i rybactwo) oraz Jędrzej Rozynek, student kierunku biotechnologia (dyscyplina, w której tworzona była lista rankingowa rolnictwo i ogrodnictwo).

 

Wnioski o przyznanie stypendium mogli zgłaszać do 25 października 2023 r. rektorzy uczelni nadzorowanych przez ministra nauki. W sumie wpłynęło ich 1068 - z tego 1048 spełniło warunki otrzymania stypendium.

 

Rozpatrywał je Zespół doradczy, w skład którego wchodzą eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. Z kolei studenci z osiągnięciami sportowymi konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Pełna lista nagrodzonych studentów na stronie MNiSW https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-p...

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY