Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przyjęty do European University Association (EUA) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przyjęty do European University Association (EUA)

27 stycznia br. starania naszej Uczelni zwieńczone zostały sukcesem i Rada Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów zatwierdziła wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o przyjęcie do grona pełnoprawnych członków EUA (Individual Full Member). Przyjęcie naszej Uczelni do EUA wpisuje się w strategię rozwoju UPP w zakresie wzmacniania współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego na poziomie europejskim w obszarze nauki, dydaktyki i innowacji.

 

 

EUA to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie. Powstała w 2001 r. w wyniku połączenia Association of European Universities (CRE) i Confederation  Logo Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). Zrzesza ponad 850 organizacji z 48 krajów europejskich, w tym uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym. Po przyjęciu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu EUA ma już w swoim gronie 38 polskich uczelni.

EUA zapewnia instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz reprezentuje sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski). Umożliwia również dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.

Więcej informacji na temat EUA – European University Association można znaleźć w na stronie: http://www.eua.be/

 

prof. dr hab. Piotr Goliński
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 

 

WYDZIAŁY