Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczystość promocji doktorskiej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uroczystość promocji doktorskiej

Trzeci tydzień listopada to czas, kiedy tradycyjnie w ramach obchodów Dnia Patrona Uczelni, odbywa się uroczystość promocji doktorskiej oraz wręczanie dyplomów doktorskich, habilitacyjnych i listów gratulacyjnych osobom, które uzyskały stopnie naukowe w roku akademickim 2022/2023. Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia państwowe i wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla Uczelni. 

 

 

Ta wyjątkowa uroczystość stanowi hołd dla historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz postaci Augusta hrabiego Cieszkowskiego. To także  rektor wraz z osobą odbierającą dyplom podczas uroczystości promocji doktorskiej  naukowe święto Uczelni, stanowiące niezwykle ważne podsumowanie osiągnięć naukowych doktorów i doktorów habilitowanych oraz opieki naukowej sprawowanej przez promotorów. 

 

Rektor UPP, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, zwrócił uwagę, że uroczystość ta nie jest tylko świętem indywidualnych osiągnięć, ale także świętem wspólnoty akademickiej, która skupia ludzi oddanych nauce, edukacji i poszukiwaniu prawdy. Uniwersytet to miejsce, gdzie rodzą się idee, rozwijają się talenty, i gdzie każdy ma szansę przyczynić się do rozwoju wiedzy i społeczeństwa. 

 

Wręczenie medali i odznaczeń 

Podczas ceremonii 24 listopada 2023 r. medale i odznaczenia Państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła wyróżnionym pracownikom Aneta Niestrawska, wicewojewoda Wielkopolski. Wręczone zostały złote, srebrne i brązowe Odznaczenia za Długoletnią Służbę, które są szczególnym uhonorowaniem pracowników za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a w uznaniu zasług nauczycieli akademickich odznaczających się wybitnym dorobkiem w zakresie działalności dydaktycznej - Medale Komisji Edukacji Narodowej. Następnie Rektor UPP w asyście prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Romana Gornowicza wręczyli medale uczelniane: Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis. To symboliczne gesty, ale jednocześnie ogromne wyrazy uznania dla osób wyróżnionych za poświęcenie oraz wkład w rozwój społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

 

Promocja doktorska oraz wręczanie dyplomów doktorskich, habilitacyjnych i listów gratulacyjnych  

W drugiej części uroczystości, prowadzonej przez prof. UPP dr. hab. inż. Edwarda Roszyka, wręczono dyplomy doktora habilitowanego i doktora, gratulując pracownikom awansów naukowych. Uniwersytet wypromował w roku akademickim 2022/2023 - 44 doktorów, 10 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a 1 pracownik podwyższył swoje kwalifikacje w innej uczelni uzyskując stopień doktora. Dyplomy wręczał Rektor UPP w asyście Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. To szczególne wydarzenie podkreśla rozwój naukowy kadry akademickiej. Rozwijając swoje kariery naukowe, badaczki i badacze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyczyniają się jednocześnie do wzrostu ogólnego potencjału naukowego Uczelni. Jakość ich badań stanowi miarę potencjału Uczelni, który wynika z różnorodności perspektyw i ciekawości wobec otaczającego nas świata. Nowi doktorzy złożyli także tradycyjne ślubowanie zgodnie z obrządkiem akademickim, a wykład podczas tego wyjątkowego dnia wygłosił dr hab. inż. Przemysław Kowalczewski z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, prezentując temat "Owady na talerze! Czy i jak owady zmienią nasze produkty spożywcze?". 

 

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki „Coro da Camera” pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej-Silskiej oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich VENATOR, tworząc podniosłą atmosferę tego wyjątkowego dnia. 

 

Pełna fotorelacja z uroczystości Promocji doktorskich i habilitacyjnych dostępna jest na Dysku Google.

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP 

rektor wraz z osobą odbierającą dyplom podczas uroczystości promocji doktorskiej medale władze uczelni podczas uroczystości promocji doktorskiej rektor podczas uroczystości promocji doktorskiej zespół Lany podczas uroczystości promocji doktorskiej uczestnicy uroczystości promocji doktorskiej rektor wraz z władzami uczelni podczas uroczystości promocji doktorskiej ​​​​​​​  ​​​​​​​ uczestnicy uroczystości promocji doktorskiej ​​​​​​​  ​​​​​​​ uczestnicy uroczystości promocji doktorskiej rektor wraz z osobą odbierającą dyplom podczas uroczystości promocji doktorskiej ​​​​​​​ zespół Łany trzymający medale ​​​​​​​ rektor wraz z osobą odbierającą medal podczas uroczystości promocji doktorskiej ​​​​​​​  ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ rektor wraz z osobą odbierającą dyplom podczas uroczystości promocji doktorskiej ​​​​​​​ rektor wraz z osobą odbierającą dyplom podczas uroczystości promocji doktorskiej ​​​​​​​ rektor wraz z osobą odbierającą dyplom podczas uroczystości promocji doktorskiej ​​​​​​​ rektor wraz z osobą odbierającą dyplom podczas uroczystości promocji doktorskiej dr hab. inż. Przemysław Kowalczewski z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, prezentujący temat "Owady na talerze! Czy i jak owady zmienią nasze produkty spożywcze?" Chór Akademicki „Coro da Camera” ​​​​​​​ ​​​​​​​

WYDZIAŁY