Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility X Konferencja ekonomiczno-leśna "Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń europejskiego zielonego ładu" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

X Konferencja ekonomiczno-leśna "Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń europejskiego zielonego ładu"

Konferencja ekonomiczno-leśna odbyła się w Kołobrzegu w dniach 15-17 listopada br. i poświęcona była tematyce zarządzania gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Wydarzenie cieszące się ogromnym zainteresowaniem, gromadząc ponad 1200 uczestników (160 na miejscu i ponad 1000 zdalnie), miało szczególne znaczenie dla branży leśnej, integrując naukowców, leśników, przyrodników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przemysłu drzewnego.

 

 

Centralnym punktem konferencji było poznanie i zrozumienie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a także ich implikacji na proekologiczną, wielofunkcyjną i  zrównoważoną gospodarkę leśną. Prelegenci podkreślali, że właściwe wdrożenie tych założeń może znacząco przyczynić się do lepszego zarządzania lasami, dostosowując się do trendów rozwojowych współczesnego świata.

Niezwykle istotnym celem konferencji było stworzenie przestrzeni do poszerzonej i merytorycznej dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami polskiego leśnictwa. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że wymiana poglądów pomiędzy różnymi grupami interesariuszy pozwoli na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie konferencji odbyły się liczne prezentacje i wystąpienia, skupiające się na różnorodnych aspektach gospodarki leśnej. Referaty obejmowały tematykę ekonomiczną, ekologiczną, społeczną oraz technologiczną, ukazując kompleksowość wyzwań i możliwości, jakie stoją przed dzisiejszym leśnictwem. Spotkanie z ekspertami, dyskusje i wymiana doświadczeń dostarczyły uczestnikom inspiracji do dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Szczególnym punktem konferencji był jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Huberta Szramki, wieloletniego kierownika Katedry Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

W zakończenie konferencji prof. dr  hab. inż. Krzysztof Adamowicz podsumował główne wnioski i kierunki rozwoju dyscypliny. Uczestnicy opuścili Kołobrzeg z wiedzą i gotowością do aktywnego zaangażowania się w tworzenie lepszej przyszłości dla polskiego leśnictwa.

Konferencja dofinansowana była ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych (Nr projektu DNK/SP/549087/2022, kwota dofinansowania 107 844,00 zł, całkowita wartość projektu 131 724,00 zł).

 

 

Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP
Fot. Jakub Glura

 

 

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

WYDZIAŁY