Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zakończenie działalności ‘Ptasiego Azylu’ w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zakończenie działalności ‘Ptasiego Azylu’ w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP

Z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się umowa pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UCMW UPP) a Miastem Poznań dotycząca prowadzenia Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Ptaków Fauny Krajowej oraz drobnych wolno żyjących ssaków, potocznie nazywanego Ptasim Azylem.

 

 

 

Ptasi Azyl, funkcjonujący w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej od 2017 roku, odegrał kluczową rolę jako ośrodek leczenia i rehabilitacji ptaków oraz  ptak siedzący na gałęzi  drobnych wolno żyjących ssaków. Powstanie Ptasiego Azylu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu miało na celu stworzenie miejsca, gdzie zwierzęta mogły uzyskać szybką i profesjonalną pomoc.

 

W ciągu sześciu lat istnienia Ośrodka, udzielono pomocy aż 15 000 ptakom reprezentującym 84 gatunki oraz ponad 600 ssakom, reprezentującym 4 gatunki. Azyl pełnił również funkcję edukacyjną, między innymi umożliwiając studentom kierunku weterynaria zdobywanie praktycznych umiejętności.

 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, zarówno pracownikom Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, Uniwersytetu, studentom, a przede wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy przez lata wspierali nasze działania w tym zakresie. Mamy nadzieję, że miejsce to pozostanie w pamięci społeczności jako istotne centrum pomocy dla dzikich zwierząt, a wszelkie dalsze inicjatywy w tej dziedzinie będą kontynuowane przez inne instytucje.

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP

WYDZIAŁY