Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Znamy wyniki II Uczelnianego Budżetu Partycypacyjnego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Znamy wyniki II Uczelnianego Budżetu Partycypacyjnego

26 marca 2024 r. zakończył się etap głosowania w II Uczelnianym Budżecie Partycypacyjnym. Głosy oddało 657 pracowników oraz 551 studentów i doktorantów. Spośród zgłoszonych propozycji, jeden projekt pracowniczy oraz cztery projekty studencko-doktoranckie zostały wybrane do realizacji w ramach tegorocznego Budżetu. 

 

 

Spośród 10 projektów zgłoszonych przez studentów i doktorantów do realizacji zakwalifikowały się cztery inicjatywy. Wybrane pomysły nie tylko odzwierciedlają różnorodność  potrzeb i zainteresowań społeczności studenckiej, ale również stanowią inspirujący przykład współpracy i zaangażowania w tworzenie lepszego otoczenia na Uczelni. Wybrane do realizacji projekty to:  

 

Strefa z kuchenkami mikrofalowymi dla studentów 3000 zł – 297 głosów 

Projekt polega na zamontowaniu kuchenek mikrofalowych oraz czajników w wyznaczonych przestrzeniach dostępnych dla studentów w budynkach Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii.  

 

Studencka Strefa Relaksu 10 800 zł – 276 głosów 

Głównym założeniem działania jest utworzenie przestrzeni na parterze budynku Biocentrum, która zapewni studentom przestrzeń do odpoczynku między zajęciami w sposób umożliwiający indywidualną regenerację lub naukę, a jednocześnie przyczyni się do integracji studentów chcących wspólnie pracować lub uczyć się. 

 

Swoje bierz i ciepłe zjesz 4000 zł – 224 głosy  

Projekt obejmuje wyposażenie w ogólnodostępne kuchenki mikrofalowe budynku Collegium Maximum i budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej przy ulicy Piątkowskiej. W wyniku realizacji projektu powstanie miejsce, w którym studenci i pracownicy będą mogli podgrzać przygotowane przez siebie posiłki.  

 

Rowerem na uczelnię 26 000 zł – 172 głosy  

Projekt zakłada zakup stojaków rowerowych wraz z zadaszeniem i montażem przed budynkiem Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu przy ulicy Wojska Polskiego 31.  

 

Łączna kwota zwycięskich projektów studencko-doktoranckich wynosi 43 800 zł, dlatego ostatni z zakwalifikowanych do realizacji projektów otrzyma kwotę o 3800 zł niższą od wnioskowanej czyli 22 200 zł. 

 

Natomiast spośród 14 projektów zgłoszonych przez pracowników do realizacji zakwalifikował się w tym roku tylko jeden, którego wartość realizacji wynosi 60 tys. zł. Na projekt zatytułowany „Przytulny zakątek – projekt przekształcenia uniwersyteckiego holu w międzywydziałową strefę komfortu” zagłosowało 247 osób. Inicjatywa zmierza do przekształcenie uniwersyteckiego holu w międzywydziałową strefę komfortu dla studentów wszystkich kierunków studiów odbywających zajęcia na Kampusie Cieszkowskich. „W tętniącym życiem Uniwersytecie korytarze często służą jako zwykłe przejścia, pomijane i niewykorzystane, pozbawione ciepła i gościnności. Jedno z takich miejsc znajduje się w budynku łączącym Wydział Leśny i Technologii Drewna z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Dostrzegając potencjał tej przestrzeni, nasza propozycja ma na celu tchnięcie życia w to nieatrakcyjne obecnie miejsce, przekształcając je w przytulną strefę komfortu dla studentów” – czytamy w opisie projektu. Przestrzeń zostanie zaprojektowana tak, aby wspierać zarówno naukę indywidualną, jak i pracę grupową, wyposażona zostanie w wygodne miejsca do siedzenia i punkty dostępu do technologii, zapewniając zaspokojenie dynamicznych potrzeb współczesnych studentów. Projekt nie tylko będzie przyjazny dla środowiska, ale także pozwoli na dodanie wartości estetycznej Uniwersytetowi, czyniąc Go bardziej zachęcającym i inspirującym miejscem do nauki. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli projekty oraz aktywnie wzięli udział w głosowaniu. Państwa zaangażowana działalność jest elementem budowania naszej Uczelni jako miejsca, w którym decyzje podejmowane są wspólnie. Dzięki oddanym głosom będziemy mogli skierować środki budżetowe tam, gdzie najbardziej są potrzebne, oraz zrealizować projekty, które mają istotne znaczenie dla społeczności akademickiej. Dlatego doceniając wartość i potencjał projektów, które nie zostały wybrane, poszukiwane będą inne źródła finansowania, które umożliwią realizację większej liczby cennych inicjatyw zgłoszonych w ramach II Uczelnianego Budżetu Partycypacyjnego.  

 

Wyniki - Uczelniany Budżet Partycypacyjny

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY