Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej współczesnego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej współczesnego

mar
22
mar/22 09:00

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej 
Poznań, ul. Piątkowska 94

W spotkaniu zapowiedzieli swój udział przedstawiciele firm, zajmujących się gospodarką wodno-ściekową oraz z tej dziedziny projektanci i wykonawcy, którzy naukowcom i studentom przedstawią realia i problemy współczesnego rynku pracy wraz ofertami współpracy i możliwości odbywania praktyk i staży. Dla studentów będzie to także okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami. To jeden z głównych celów organizowania konferencji.

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej z okazji dorocznych Światowego DNIA WODY, w dniu 22 marca br., po raz trzeci organizuje sesję naukowo-techniczną. Tym razem pod hasłem „Water and Wastewater”, poświęconą wymianie wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką.

W spotkaniu zapowiedzieli swój udział przedstawiciele firm, zajmujących się gospodarką wodno-ściekową oraz z tej dziedziny projektanci i wykonawcy, którzy naukowcom i studentom przedstawią realia i problemy współczesnego rynku pracy wraz ofertami współpracy i możliwości odbywania praktyk i staży. Dla studentów będzie to także okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami. To jeden z głównych celów organizowania konferencji.

W ramach urozmaicenia ŚDW organizatorzy zaproponowali studentom możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami w Wydziałowym Czwórboju Wiedzy i Umiejętności Instalacyjnych.
Program sesji w załączniku.

 

WYDZIAŁY