Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CULTURE4CLIMATE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CULTURE4CLIMATE

lis
03
lis/03 17:30 - lis/05 22:00

Kino Muza, ul. Św. Marcin 30

Festiwal C4C , który rozpoczyna się 3 listopada, jest inicjatywą spajającą dwa obszary: kulturowy oraz środowiskowo-klimatyczny. Organizatorzy wychodzą z założenia, że kształtowanie świadomości ekologicznej i klimatycznej oraz postaw prośrodowiskowych jest możliwe tylko wtedy, gdy przyjmie się perspektywę zrozumiałą i akceptowalną dla lokalnych społeczności. Ważne w tym obszarze są konkretne kody kulturowe, a także lokalne praktyki i wiedza, w ramach których – i dzięki którym – te postawy są kształtowane. Ideą Festiwalu jest wskazanie na zmiany środowiskowe i klimatyczne na świecie oraz odniesienie tych zmian do sfery kulturowej, przekraczając w rezultacie opozycje między sferą kultury i natury. 

 

W tym roku, w trakcie pierwszej edycji Festiwalu, wiele uwagi poświęconych zostanie WODZIE. Poruszone zostaną problemy kurczących się jej zasobów, podjęta zostanie dyskusja o możliwych scenariuszach i  propozycjach rozwiązań. Zainteresowanie przykują tematy relacji człowieka i tworzonej przez niego kultury z przyrodą. 

 

Podczas festiwalu C4C  zaprezentowane filmy dokumentalne zajmujące się wielokierunkowymi relacjami między kulturą a naturą, zrealizowane przez filmowców z całego świata. Walorem Festiwalu C4C jest udział znakomitych gości znanych z aktywnej postawy wobec ochrony przyrody i zasobów naturalnych: Ewy Ewart, Szymona Opryszka, Adama Wajraka oraz reprezentantów dwóch punktów widzenia na kulturowo-środowiskowy aspekt naszego przedsięwzięcia: klimatologa prof. Bogdana Chojnickiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i antropologa kulturowego prof. Waldemara Kuligowskiego – zapraszamy na debatę z ich udziałem. 

 

Więcej na temat festiwalu oraz szczegółowy program: https://festiwalc4c.pl/  

WYDZIAŁY