Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility „Dzień Współpracy” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Dzień Współpracy” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej

lut
08
lut/08 08:00 - lut/08 16:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniu 8 lutego  2024 roku Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzi IX edycję "Dnia Współpracy”.

 

W bieżącym roku wydarzenie odbywa się w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej, ustanowionego decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób dano wyraz uznania dla wysiłków tysięcy jednostek oraz instytucji zaangażowanych w propagowanie i przekazywanie wiedzy ekonomicznej przez ostatnie 100 lat.

 

Nadanie temu roku szczególnego wymiaru symbolicznego wynika z planowanego wprowadzenia zmian w przeddzień setnej rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego. Grabski podkreślał kluczową rolę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia w budowaniu, rozwoju i umacnianiu niepodległości Polski. Idee edukacyjne Grabskiego znalazły poparcie w postaci Janusza Korczaka, który publikując "Bankructwo małego Dżeka", stworzył jedno z najważniejszych dzieł dotyczących praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej w Polsce.

 

W przeddzień setnej rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego podjęto również inne ważne decyzje. Wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie do szkół ponadpodstawowych oraz implementacja Krajowej Strategii Edukacji Finansowej mogą znacząco przyczynić się do rozwoju edukacji ekonomicznej w polskim systemie kształcenia.

 

"Dzień Współpracy" stanowi wyjątkowe wydarzenie dedykowane uczniom szkół średnich z województwa wielkopolskiego. Podczas tego inspirującego dnia, młodzież szkolna ma okazję poznać działalność naukową i dydaktyczną Wydziału Ekonomicznego UPP. To również okazja do uczestnictwa w licznych wykładach, warsztatach tematycznych, prezentacjach wydziałowych kół naukowych oraz spotkaniach z przedstawicielami samorządu studenckiego i absolwentami prowadzonych kierunków studiów.

 

W trakcie "Dnia Współpracy" uczniowie zdobywają także cenne informacje dotyczące oferty studiów ekonomicznych. Prezentowane są zasady rekrutacji, mobilności studentów, wyjazdów studyjnych, praktyk i programów stażowych, pozwalające poznać młodzieży ogólne zasady oraz atuty studiowania na Wydziale Ekonomicznym. Spotkanie również stanowi okazję do przekazania uczestnikom istotnych informacji na temat ogólnopolskiego konkursu "Zostań ekonomistą", którego laureaci mają szansę, bez postępowania kwalifikacyjnego, podjąć  studia pierwszego stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.

 

W tegorocznej edycji, w spotkaniu weźmie udział 35 szkół partnerskich, współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajęcia, przygotowane specjalnie na ten dzień zgodnie z indywidualnym programem dla danej szkoły.

Czekamy z niecierpliwością na naszych Gości, gotowi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 

 

WYDZIAŁY