Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IX Konferencja ekonomiczno-leśna pt. "Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IX Konferencja ekonomiczno-leśna pt. "Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną"

paź
09
paź/09 10:30 - paź/11 10:30

Kołobrzeg

Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale innych ośrodków naukowych organizuje po raz dziewiąty konferencję ekonomiczno-leśną, której tematem są współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną. 

Konferencja będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów na pojawiajace się nowe oczekiwania w zakresie korzystania z lasów oraz związanych z tym problemów racjonalnego gospodarowania lasami. 

Konferencja skierowana jest do naukowców zajmujących się problematyką ekonomiczną środowiska, pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego i parków narodowych, przedstawicieli organizacji samorządowych realizujących zadania związane z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, przedstawicieli pozarządowych organizacji. 

 

WYDZIAŁY