Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kurs z zakresu monitoringu rzek dla pracowników Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej realizowany w formie hybrydowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kurs z zakresu monitoringu rzek dla pracowników Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej realizowany w formie hybrydowej

Maj
30
Maj/30 10:00 - Maj/31 15:00

Forma hybrydowa

 

Kurs specjalistyczny pt.: „Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o metodę Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego” realizowany jest w dwóch częściach:

  • Część I odbędzie się zdalnie za pomocą platformy TEAMS w dniach 30-31 maja 2023 roku
  • Część II terenowa kursu odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2023 r. w Poznaniu

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (WIŚiIM). Kurs koordynuje dr inż. Daniel Gebler z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Celem kursu jest przygotowanie specjalistów do wykonywania oceny warunków hydromorfologicznych rzek. Zasadniczym elementem kursu jest szkolenie w zakresie metody Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego (HIR) obejmujące wykłady, ćwiczenia i zajęcia terenowe. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia praktycznego wykorzystania HIR w badaniach naukowych, ocenach środowiskowych i monitoringu.

Metoda HIR przygotowana została na potrzeby monitoringu stanu hydromorfologicznego wód płynących w Polsce, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wykorzystywana jest zarówno w Państwowym Monitoringu Środowiska przez służby odpowiedzialne za obserwacje hydromorfologicznych elementów jakości wód wspierających elementy biologiczne (Inspekcja Ochrony Środowiska), jak również przez osoby odpowiedzialne za monitoring hydrologicznych i morfologicznych elementów jakości wód (Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, PSHM).

Metoda jest powszechnie wykorzystywana do ocen środowiskowych, w tym wpływu inwestycji na środowisko rzeczne oraz prognozowania skutków działań renaturyzacyjnych w zakresie zmian hydromorfologicznych. Ponadto znajduje zastosowanie w ocenie warunków abiotycznych siedlisk rzecznych w badaniach naukowych oraz praktycznych różnych grup organizmów wodnych.

 

WYDZIAŁY