Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogólnopolska Konferencja nt. Zagrożenia, awarie i problemy eksploatacji budowli i urządzeń wodnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogólnopolska Konferencja nt. Zagrożenia, awarie i problemy eksploatacji budowli i urządzeń wodnych

gru
14
gru/14 09:30 - gru/14 14:00

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Piątkowska 94, sala 111

Tematyka konferencji poświecona jest istotnym zagadnieniom zagrożeń, awaii, bezpieczeństwa eksploatacji, badań, [rojektowania i użytkowania budowli i urządzeń wodnych.

Konferencja skierowana jest do środowisk związanych z praktyką,  pracowników naukowych oraz studentów kierunków: Inżynieria środowiska i Gospodarka Wodna.

Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Oddziału SITWM w Poznaniu oraz Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja połączona jest z szesnastym seminarium szkoleniowym  pt. "Wybrane zagadnienia hydrauliki dużych rzek nizinnych.

 

WYDZIAŁY