Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie z Dyrektorami Centrów Badawczych Poznańskiego Instytutu Technologicznego należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie z Dyrektorami Centrów Badawczych Poznańskiego Instytutu Technologicznego należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz

kwi
12
kwi/12 11:00 - kwi/12 14:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dyrektorami Centrów Badawczych Poznańskiego Instytutu Technologicznego należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Tematem spotkania będzie prezentacja zakresu merytorycznego prac poszczególnych Centrów oraz omówienie możliwości związanych z podjęciem współpracy badawczej, projektowej i wdrożeniowej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Łukasiewicz – PIT.

 

W spotkaniu ze strony Łukasiewicz-PIT udział wezmą Dyrektor Instytutu dr hab. Arkadiusz Kawa, Zastępca Dyrektora ds. Badań dr inż. Przemysław Zawodny oraz Dyrektorzy Centrów Badawczych. Zachęcamy do zapoznania się z opisami tych Centrów pod adresem - https://pit.lukasiewicz.gov.pl/centra-badawcze/

 

Spotkanie odbędzie się w trybie on-line na platformie Teams.

Link do spotkania:<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc2ODhiOGQtZThhNC00Y2U2LThjMWYtMTRiNTQwY2I0ODY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e05b101-c6fe-47e5-82e1-c6a410bb95c0%22%2c%22Oid%22%3a%22bdc74093-7e41-4254-8ed4-b06ebc658933%22%7d>

 

WYDZIAŁY