Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility V Konferencja Kół Naukowych Leśników | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

V Konferencja Kół Naukowych Leśników

Głównym celem konferencji jest mozliwość przedstawienia osiagnieć naukowych, wymiana doswiadczeń oraz kontynuacja współpracy w ramach trójporozumienia Kół Naukowych z Krakowa, Warszawy i Poznania. 

Przedsiewzięcie kierowane jest do studentów z Kół Naukowych Leśników oraz do całej społeczności studenckiej ze współpracujących uczelni. 

 

Termin: 28-29 maja 2021 r.

Miejsce: online

WYDZIAŁY