Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 072/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 072/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2018 Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Regulaminy
Zarządzenia Rektora
2018
DOMY STUDENCKIE I STOŁÓWKA STUDENCKA (DS)
Dział Studiów i Spraw Studenckich
Studenci - dokumenty

WYDZIAŁY