Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu podmiotów w zakresie liczby udzielonych patentów w 2019 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu podmiotów w zakresie liczby udzielonych patentów w 2019 roku

W opublikowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej raporcie za rok 2019, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się wśród krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono więcej niż 9 patentów. Oczywiście o liczbie przyznanych patentów w danym roku decyduje tryb i czas ich rozpatrywania przez Urząd Patentowy. Na dzień dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma udzielone 84 patenty. Jednocześnie 157 zgłoszeń czeka na rozpatrzenie, co jest pokłosiem aktywności pracowników Uniwersytetu w zakresie dokonanych zgłoszeń patentowych w ostatnich kilku latach.

 

Źródło:

Dane opublikowane zostały przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w raporcie za 2019 rok (pkt.1.13 str. 58-59) Raport dostępny jest na stronie UPRP: https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/raport-roczny-uprp

WYDZIAŁY