Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i III kryterium ewaluacji (dla dyscypliny naukowej nauki leśne).

Ochrona własności intelektualnej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza pracowników naukowych, reprezentujących dyscyplinę naukową nauki leśne na szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. w godz. 11:00-13:30.

Nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych

Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2023, Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych do zagranicznych instytucji.

Nagranie z webinarium Narodowego Centrum Nauki dotyczącego złagodzenia polityki otwartego dostępu

Zachęcam Państwa do obejrzenia nagrania z webinarium pt.: „Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji. Złagodzenie przepisów.”. W trakcie webinarium pracownicy NCN odpowiadali na pytania i wątpliwości zgłaszane przez pracowników administracji i naukowców dotyczące założeń polityki otwartego dostępu tej instytucji. Zachęcam również do obejrzenia prezentacji.

Trwa nabór do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pn. Partnerstwa Strategiczne

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Szczegółowych informacji w sprawie programu udziela p. Kamila Kubiak, e-mail: Kamila.Kubiak@zut.edu.pl. Informacje znajdują się również na stronie internetowej NAWA.

"BioCentrum Kulturalne 3" - edycja Mikołajkowa

Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii wraz z KSSUPP serdecznie zapraszają całą społeczność akademicką do udziału w wydarzeniu "BioCentrum Kulturalne 3" - to już trzecia edycja wydarzenia, które zdobyło sympatię Studentów Naszego Uniwersytetu - tym razem spotkamy się w wyjątkowej atmosferze Mikołajek!! 

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Muchocinie

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie, gm. Międzychód, obręb Muchocin:

- grunty orne na działkach o numerach ewidencyjnych: 426, 16/32, 73/4, 33/5, 26/3, 28, 47, o łącznej powierzchni 113,4100 ha;

- trwałe użytki zielone (TUZ) na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/1, 46/3, 46/4, o łącznej powierzchni 48,1500 ha.

Webinar - ochrona prawna odmian roślin

IP Helpdesk zaprasza w dniu 7 grudnia 2023 r. na bezpłatny webinar dotyczący zagadnienia ochrony prawnej odmian roślin. Niezbędna jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową. Język angielski. Indywidualnych konsultacji na temat własności intelektualnej udziela również konsultant Enterprise Europe Network p. Tomasz Łyżwiński, e-mail: Tomasz.Lyzwinski@zut.edu.pl

Badanie na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zlecone przez PARP w Poznaniu

Biuro Badań Społecznych Question Mark zaprasza przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego do udziału w ankiecie. Celem badania jest poznanie świadomości społecznej na temat GOZ, a także rozwiązań oraz inwestycji realizowanych i wdrażanych w jej ramach. Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Poszukiwani partnerzy do projektu w Horyzoncie Europa

Madrycka firma specjalizująca się w inżynierii procesowej, projektowaniu instalacji i urządzeń do wydajnej obróbki minerałów, piasku, żwiru, gliny, chemikaliów i innych surowców przetwarzanych i wykorzystywanych przez różne gałęzie przemysłu poszukuje partnerów do realizacji projektu Horyzontu Europa: (Technologies for processing and refining of critical raw materials).

Strony

Subskrybuj RSS - blogi

WYDZIAŁY