Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Naukowo-Warsztatowa "Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Naukowo-Warsztatowa "Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne"

sie
20
sie/20 10:00 - sie/20 16:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolegium Zembala

ul. Dąbrowskiego 159 

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom naukowym i aktualnym problemom dotyczącym hortiterapii, czyli poprawy zdrowia fizycznego oraz psychicznego, a także relacji społecznych poprzez przebywanie i pracę z roślinami, zarówno w ogrodzie jaki i we wnętrzach. 

 

Program konferencji obejmuje sesję wykładową omawiającą rośliny przydatne terapeutycznie, jak również metody i narzędzia pracy służące hortiterapii.

 

Druga część konferencji prowadzona będzie w formie warsztatowej, ukazując możliwości zastosowania roślin w hortiterapii czynnej.

Uczestnikami konferencji są corocznie naukowcy uczelni polskich różnych profilach, praktycy będący nauczycielami w przedszkolach, szkołach specjalnych, pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, szpitali, domów pomocy społecznej, architekci krajobrazu, ogrodnicy, studenci. 

WYDZIAŁY