Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Termin przesunięty: Water and Climate change - seminarium poświęcone Światowemu Dniowi Wody | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Termin przesunięty: Water and Climate change - seminarium poświęcone Światowemu Dniowi Wody

mar
20
mar/20 08:30 - mar/20 15:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

 ul. Piątkowska 94

W związku z decyzją Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 11.03.2020 r. o zawieszeniu wszystkich zajęć oraz imprez na uczelni do dnia 26.03 z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa SARS- Co V-2, zmuszeni jesteśmy przesunąć termin organizowanego seminarium z okazji Światowego Dnia Wody zaplanowanego na 20.03.2020 roku.

O nowym terminie wydarzenia zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę uczelni. 

Z poważaniem

dr hab. inż. Daniel Liberacki
przewodniczący komitetu organizacyjnego Światowego Dnia Wody UPP 2020
Instytut Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń między naukowcami i praktykami w zakresie gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Ponadto jest ono okazją do promocji uczelni i stwarza możliwości nawiązania współpracy w zakresie badań oraz odbywania praktyk i staży przez studentów. 

Wydarzenie będzie stanowić również świetną okazję do zaprezentowania działalności firm, urzędów oraz instytucji państwowych studentom, w szczególności jako potencjalnych miejsc pracy i rozwoju zawodowego. Sesje referatowe przybliżą studentom problematykę związaną z zasobami wodnymi.

Ma charakter cykliczny, a w 2020 roku odbędzie się po raz szósty. 

WYDZIAŁY