Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie na IV Debatę Akademicką | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaproszenie na IV Debatę Akademicką

paź
16
paź/16 17:00

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych,

sala 4.1 (ul. Towarowa 55).
 

Czy władze uczelni (rektorzy, senaty, rady wydziałów) powinni wypowiadać się w sprawach publicznych?
Czy uczeni powinni zabierać głos w sprawach publicznych? W jakiej roli (obywatela, eksperta, intelektualisty)?
Jakie są granice publicznego zaangażowania uczonych i uczelni?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą uczestnicy IV Debaty Akademickiej – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

(foto.) źródło: http://www.propertydesign.pl/

Prelegentami IV Debaty Akademickiej inaugurującej rok akademicki 2017/2018 będą: prof. Roman Kubicki, prof. Krzysztof Brzechczyn z UAM, prof. Barbara Pogonowska oraz prof. Grzegorz Gołembski z UE.

Idea Debat Akademickich o ważnych procesach i zjawiskach współczesności pojawiła się w toku spotkań rektorów obu uczelni i stanowiła odpowiedź na oczekiwania znacznej części środowiska naukowego. Wiele wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie budzi niepokój. Załamuje się dotychczasowy ład, a nawet wiara w demokrację liberalną, postęp cywilizacyjny i pokój. Brakuje zarówno pogłębionych ocen tego, czego jesteśmy świadkami, jak inowych inspirujących idei o szerszym zasięgu. Dyskurs publiczny zdominowała agresja, język nienawiści i obelg oraz powszechne głoszenie nieprawdy. Władze uczelni uważają, że obowiązkiem uczonych jest krytyczne intelektualne zaangażowanie w otaczającą rzeczywistość  i
dbałość o standardy publicznej dyskusji. Temu właśnie mają służyć Debaty Akademickie – rozmowie o aktualnych, „gorących” tematach, ale w sposób pogłębiony, racjonalny i wyważony.

Debaty odbywają się raz w miesiącu naprzemiennie w położonych centralnie budynkach UAM i UEP. W każdej z nich uczestniczy moderator oraz 4 pracowników obu uczelni. Każda debata trwa około 2 godzin. Debaty są adresowane przede wszystkim do samego środowiska akademickiego. Udział w nich daje możliwość integracji ponad podziałami instytucjonalnymi, dyscyplinarnymi i politycznymi.

Link do filmu zapowiadającego debatę:
http://uamfilm.amu.edu.pl/pub/spot/Debata%20akademicka-uniwersytet%20a%20polityka_pop.mp4
 

Biuro Prasowe UAM
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY