Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Doktorantka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP laureatką konkursu GIRACT`S EUROPEAN PHD IN FLAVOR RESEARCH AWARDS | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doktorantka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP laureatką konkursu GIRACT`S EUROPEAN PHD IN FLAVOR RESEARCH AWARDS

Mgr inż. Karolina Brończyk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu doktorskiego w ramach dwunastej edycji Europejskiego Konkursu GIRACT`s European PhD in Flavor Research Awards. Praca doktorska laureatki realizowana jest w ramach dwóch dyscyplin naukowych: nauki chemiczne (Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), z ramienia której promotorem jest prof. UAM dr hab. Agata Dąbrowska oraz technologia żywności i żywienie (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) z ramienia której promotorem jest prof. UPP dr hab. Małgorzata Majcher.

 

 

Tematem interdyscyplinarnego projektu badawczego Doktorantki jest "Migracja związków chemicznych we współcześnie stosowanych opakowaniach do żywności – charakterystyka i główne    przyczyny." W niniejszym projekcie Laureatka podejmuje tematykę opakowań biodegradowalnych jako współczesnych alternatyw dla plastików. Głównym celem prowadzonych badań jest określenie wpływu rodzaju materiału opakowaniowego oraz warunków fizykochemicznych przechowywania (czas, temperatura, nasłonecznienie) na intensywność interakcji, do których dochodzi pomiędzy materiałem bioopakowania, a żywnością pozostającą z nim w bezpośrednim kontakcie. Kierunek wspomnianych interakcji jest obustronny - może dochodzić zarówno do migracji niepożądanych związków chemicznych z powierzchni materiału opakowaniowego do produktu, jak i do absorpcji przez opakowanie kluczowych związków smakowo-zapachowych żywności. Tematyka ta wymaga przeprowadzenia zarówno jakościowej, jak i ilościowej analizy związków migrujących za pomocą różnorodnych technik badawczych. Część pracy doktorskiej związana z analizą związków zapachowych została nagrodzona rocznym stypendium międzynarodowego projektu GIRACT 2021 (Giract’s European PhD in Flavor Research Awards) o wartości 3000 euro.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY