Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kolejny tytuł profesorski na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolejny tytuł profesorski na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. dr hab. Dorocie Wrońskiej-Pilarek został nadany tytuł profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne.

 

 

Kariera zawodowa prof. dr hab. Doroty Wrońskiej-Pilarek jest związana z Katedrą Botaniki Leśnej, obecnie Katedra Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego, w której od 2019  r. pełni funkcję kierownika. Do najważniejszych nurtów badań naukowych prowadzonych przez Profesor należą: badania nad wpływem warunków siedliskowych, czynników genetycznych i inwazyjnych właściwości leśnych gatunków roślin drzewiastych i zielnych na cechy morfologiczne, zmienność oraz zdolność kiełkowania i żywotność ziarn pyłku, określenie znaczenia cech morfologicznych organów generatywnych roślin w taksonomii i ekologii wybranych gatunków roślin leśnych, ocena wpływu antropopresji na przemiany flor leśnych obszarów chronionych w formie użytków ekologicznych, ocena stanu i zagrożeń oraz perspektywy zachowania dendroflory parków zabytkowych zachodniej Polski oraz rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery.

 

W trakcie swojej pracy dydaktycznej prof. Wrońska-Pilarek była promotorem 44. prac magisterskich oraz 25. prac inżynierskich. Przez ponad 20 lat jest opiekunem naukowym działającej od 1965 roku Sekcji Botanicznej Koła Naukowego Leśników. Pani profesor angażuje się w działania organizacyjne tak na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak i macierzystego Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Obecnie pracuje w Senackiej komisji ds. kadr naukowych, Kolegium elektorów UPP oraz zasiada w Radzie Dyscypliny Nauki Leśne.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY