Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stypendystami Miasta Poznania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stypendystami Miasta Poznania

Miasto Poznań uhonorowało dokonania poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia. W tym roku stypendia otrzyma 13 osób, mogących się już pochwalić imponującym dorobkiem naukowym. Wśród laureatów jest dwóch naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się we wtorek, 22 czerwca na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Nagrody wręczyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta oraz  Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

 

Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrody odebrali: Bartłomiej Bajan (Wydział Ekonomiczny)  za szczególne osiągnięcia w badaniach nad agrobiznesem w gospodarce narodowej oraz Kamil Kozłowski (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej) za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekotechnologii.

 

W tym roku na konkurs wpłynęły 63 wnioski młodych naukowców. Kapituła pod przewodnictwem prof. Witolda Jurka wzięła pod uwagę osiągnięcia kandydatek i kandydatów w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże naukowe. „W tym roku wpłynęło do nas ponad 60 wniosków, choć czas nie sprzyjał badaniom naukowym” - zauważył prof. Witold Jurek, przewodniczący Kapituły. „Wszystkie z nich były naprawdę dobre. 13 dzisiejszych stypendystów prowadzi badania, które zdecydowanie się wyróżniają - Kapituła przyznała wyróżnienia jednogłośnie. Gratuluję sukcesu i życzę, by praca naukowa jak najdłużej sprawiała Państwu przyjemność”.

 

Stypendia naukowe przyznawane są od 1998 r., do tej pory (łącznie z tegoroczną edycją) otrzymało je 235 osób. Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. W tej edycji konkursu pula środków, dzięki zwiększeniu ich przez Radę Miasta Poznania, wyniosła 120 tys. zł. Stypendyści otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości ponad 9 tys. zł. 

 

Mat. i fot.: Urząd Miasta Poznania
https://www.poznan.pl/mim/info/news/stypendia-dla-mlodych-badaczek-i-badaczy-przyznane,166032.html

Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa

 

WYDZIAŁY