Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowiec UPP laureatem SONATINA 5 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowiec UPP laureatem SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Wśród laureatów konkursu znalazł się naukowiec Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Dr Wojciech Bielski z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP otrzymał dofinansowanie na projekt „Molekularne podstawy mechanizmów zmienności indukcji kwitnienia i odpowiedzi na wernalizację u dzikich łubinów Starego Świata”.

 

W opisie nagrodzonego projektu czytamy: „Rośliny strączkowe stanowią jedno z najważniejszych źródeł składników odżywczych, używanych przy produkcji paszy dla zwierząt czy jako element  zdrowej żywności. Pomimo globalnej dominacji soi, istnieją również inne, niemodyfikowane genetycznie gatunki, o dużym potencjale agronomicznym. Taką grupą są łubiny Starego Świata, których naturalny zasięg występowania obejmuje basen Morza Śródziemnego i Północną Afrykę. Głównym celem tego projektu jest rozszyfrowanie mechanizmów indukcji kwitnienia u dzikich gatunków łubinów Starego Świata oraz poznanie ich zróżnicowania w obrębie poszczególnych gatunków. Poznanie zróżnicowania terminów kwitnienia u dzikich gatunków łubinów Starego Świata może znacząco ułatwić selekcję odpowiedniej linii do udomowienia, bądź będącej źródłem pożądanych cech w procesie ulepszania współczesnych odmian uprawnych. Ponadto, uzyskane w ramach tego projektu dane sekwencyjne pozwolą na przeprowadzenie szczegółowych badań porównawczych w obrębie roślin strączkowych”.

 

Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2021 r. W jego piątej edycji młodzi badacze złożyli 160 wniosków na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Do finansowania eksperci NCN skierowali 52 z nich o wartości prawie 34 mln zł, co oznacza, że wskaźnik sukcesu wyniósł 32,5%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

 

Najwięcej wniosków, bo aż 63, złożono w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowanie o wartości ponad 10,6 mln zł uzyskało 20 z nich. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 61 propozycji projektów, spośród których 20 otrzymało granty w kwocie ponad 12,5 mln zł. W przypadku nauk o życiu do NCN wpłynęło 36 wniosków, 12 z nich przyznano środki w wysokości powyżej 10,7 mln zł.

 

Listy rankingowe konkursu SONATINA 5 zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY