Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nominacje profesorskie na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nominacje profesorskie na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna

Początek roku przyniósł dwie nominacje profesorskie dla pracowników naukowych Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2022 r. tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne otrzymali:

 

  • prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński z Katedry Użytkowania Lasu. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Witolda Grzywińskiego koncentrują się głównie wokół problematyki  ergonomii bezpieczeństwa pracy w leśnictwie oraz aspektów technologicznych i sezonowych różnych wariantów procesu pozyskiwania drewna. Istotną rolę w orbicie zainteresowań badawczych profesora odgrywają również zagadnienia dotyczące występowania, znaczenia i ochrony nietoperzy w ekosystemach leśnych. Promotor blisko 80 prac inżynierskich i magisterskich. Organizator i autor programu studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie”, którymi kieruje do chwili obecnej (14 edycji). Opiekun naukowy Sekcji Teriologicznej Koła Leśników, współorganizator programu wyjazdów naukowych „Lasy Świata”. Więcej https://wltd.up.poznan.pl/pl/blog/profesor-dr-hab-witold-grzywi-ski

 

 

 

  • prof. UPP dr hab. Paweł Rutkowski z Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego. Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Pawła Rutkowskiego to  siedliskoznawstwo leśne, typologia leśna, ekologia lasu i ochrona ekosystemów leśnych. Typologia leśna i siedliskoznawstwo leśne stanowią naturalną kontynuację zainteresowań prof. Rutkowskiego, wyniesionych ze studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu (1983-1988) i rozwijanych następnie w pracy zawodowej. Prof. Rutkowski wypromował ponad 100 dyplomantów, w tym z Francji, Hiszpanii, Portugalii i Chin. Był też promotorem dwóch ukończonych prac doktorskich, a nad kolejnymi sprawuje opiekę. W 2017 r. wypromował dyplomanta wyróżnionego nagrodą im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego. Więcej https://wltd.up.poznan.pl/pl/blog/profesor-dr-hab-pawe-rutkowski

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY