Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie wyników w konkursie Pierwszy grant - edycja II | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie wyników w konkursie Pierwszy grant - edycja II

KOMUNIKAT z dnia 20 marca 2023 roku

Zgodnie z §3 ust.13 Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców posiadających stopień doktora „Pierwszy grant – edycja II” Komisja konkursowa ogłasza listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania.

Ponadto informuję, że osoby, których wnioski zostały rekomendowane do finansowania są proszone o zgłoszenie się do Działu Nauki w dniach 27-28.03.2023 r. (tj. poniedziałek-wtorek) w godzinach 8:00 – 13:00 w celu podpisania umów.

 

prof. dr hab. Piotr Goliński
przewodniczący Komisji konkursowej
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

WYDZIAŁY