Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Popularyzacja nauki daje wiele satysfakcji, ale wymaga również pasji, zaangażowania i pracy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Popularyzacja nauki daje wiele satysfakcji, ale wymaga również pasji, zaangażowania i pracy

Uczelnie i jednostki naukowe coraz częściej i intensywniej współpracują z mediami pozaakademickimi. Jednocześnie niezbędnym jest samodzielne tworzenie przez jednostki akademickie i naukowe swoich materiałów medialnych, które są realizowane i upowszechniane przez rzeczników prasowych oraz biura promocji. Nie wszystkie jednostki radzą sobie z tym zagadnieniem równie dobrze.

 

 

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NAUKOWCY - MEDIA AKADEMICKIE

Dlatego w gronie naukowców i mediów akademickich podjęto próbę wypracowania dobrych praktyk w zakresie takiej współpracy. Wytyczne powstały podczas warsztatów "Dobre praktyki współpracy naukowcy - media akademickie" realizowanych przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. W warsztatach z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wzięły udział dr inż. Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu oraz Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP.

 

„Podczas warsztatów rozmawialiśmy o tym jak powinna wyglądać komunikacja naukowców z rzecznikami prasowymi i co jest ważne w takiej współpracy. Cenne było to, że każda ze stron tej relacji – rzecznicy prasowi i naukowcy, dzielili się swoim spostrzeżeniami i doświadczeniami, dzięki czemu mogliśmy lepiej poznać wzajemne oczekiwania, co na pewno wpłynie na jeszcze lepszą współpracę na rzecz popularyzowania nauki i samego Uniwersytetu” – mówi Iwona Cieślik, rzecznika prasowa UPP. „Współpraca pomiędzy rzecznikiem prasowym a naukowcem powinna być oparta na obopólnych korzyściach i wzajemnym zrozumieniu specyfiki pracy. Mam nadzieję, że naukowcy postrzegają mnie jako swojego sprzymierzeńca, bo taką rolę chciałabym pełnić” – dodaje rzecznika prasowa.

 

 

 

 

 

 

 

„Popularyzacja nauki daje wiele satysfakcji, ale wymaga także pasji, zaangażowania i pracy. Naukowcy potrzebują też narzędzi wiedzy do popularyzowania swoich badań. Ważna jest znajomość specyfiki poszczególnych mediów. I tu zaczyna się rola rzecznika prasowego, który może pomoc naukowcowi w zdobyciu umiejętności i doświadczenia. Stowarzyszenie Rzeczników Nauki stara się pomagać zarówno naukowcom, jak i rzecznikom prasowym w rozwijaniu współpracy. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tych działań” – tłumaczy dr inż. Anna Wierzbicka, popularyzatorka nauki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

"Dobre praktyki współpracy naukowcy - media akademickie" do pobrania TUTAJ

 

NAKRĘCONA NAUKA

W ramach popularyzowania nauki Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki w partnerstwie z Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zrealizowały również projekt „Nakręcona nauka” dla osób, które chcą nauczyć się w domowych warunkach kręcić wartościowe filmy popularnonaukowe. Na projekt ten składa się cykl 10 odcinków instruktażowych przygotowanych przez popularyzatorów ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, obejmujący podstawowe tematy związane z tworzeniem video o tematyce popularnonaukowej.

 

Między 09.11.2020 a 29.11.2020 kurs uzupełniony został o pilotażową edycję Naukowego Wyzwania Video i grupę wymiany doświadczeń na facebooku. Dzięki temu autorzy filmów mogli odpowiadać na bieżące pytania i wspierać uczestników. Do współpracy przy tym projekcie zaproszone gościnnie zostały dr inż. Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu oraz Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP, która także wzięła udział w panelu online na temat trendów i przyszłości popularyzacji nauki, który poprowadził Mariusz Gogóla specjalista z zakresu komunikacji naukowej, popularyzator nauki, a współrozmówcami byli dziennikarze naukowi: Radosław Brzózka i Wiktor Niedzicki.

Więcej na temat projektu www.nakreconanauka.pl

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY