Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz powołany do Komitetu Polityki Naukowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz powołany do Komitetu Polityki Naukowej

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał nowych członków Komitetu Polityki Naukowej. W składzie KPN znaleźli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie. Wśród nich prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

 

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz  Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Członkowie Komitetu Polityki Nauki będą troszczyli się o realizację wszystkich założeń, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dokumencie dotyczącym polityki nauki.

 

W skład KPN wchodzi 12 członków. Kadencja trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.

 

Link do strony Ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-powo...

 

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny i Technologii Drewna

 

WYDZIAŁY