Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Henryk Jeleń laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Henryk Jeleń laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej

Prof. dr hab. Henryk Jeleń, członek korespondent PAN został laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli przyznawanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN polskim naukowcom za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal im. Wiktora Kemuli przyznawany jest od 1998 roku. Prof. Jeleń jest dwudziestym drugim naukowcem odznaczonym tym wyróżnieniem.

 

 

Zainteresowania naukowe prof. Jelenia to głównie chemia i analityka związków lotnych i zapachowych żywności w szczególności: rozwój metod ekstrakcji, identyfikacji i kwantyfikacji tych związków,  wykorzystanie metod profilowania i elektronicznych nosów, oraz metody sprzężone w analityce żywności.

Medal zostanie wręczony podczas 64 Zjazdu PTChem, który odbędzie się w  Lublinie w dniach 11-15 września 2022 r.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

 

WYDZIAŁY