Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. Hieronim Jakubowski nagrodzony za całokształt dorobku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Hieronim Jakubowski nagrodzony za całokształt dorobku

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Nagrodę za całokształt dorobku otrzymał prof. dr hab. Hieronim Jakubowski z Katedry Biochemii i Biotechnologi (WRO).

 

 

Dzień Nauki Polskiej to święto obchodzone w nieprzypadkowym dniu. 19 lutego przypada bowiem rocznica urodzin jednego z najważniejszych polskich naukowców – Mikołaja Kopernika. Zgodnie  z  tradycją poprzednich lat, naukowcy i badacze zostali w tym dniu wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Nazwiska 103 laureatów zostały odczytane podczas gali on-line z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Wśród 22 wyróżnionych, którym przyznano nagrodę indywidualną za całokształt dorobku, znalazł się prof. dr hab. Hieronim Jakubowski. Laureat jest wybitnym biochemikiem, biologiem molekularnym i genetykiem – należy do znanych w świecie polskich naukowców i jest wieloletnim nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracuje również na Rutgers University w USA. Jest pionierem badań mechanizmów korekcyjnych w translacji kodu genetycznego oraz metabolizmu aminokwasów siarkowych, szczególnie homocysteiny i jej roli w chorobach serca i mózgu. Należy do wąskiej grupy profesorów o wybitnym dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora to: 1) Odkrycie mechanizmu korygującego błędy w biosyntezie białka; 2) Hipoteza ‘Świata Tioestrów’ wyjaśniająca ewolucyjne pochodzenie aparatu biosyntezy białka i Kodu Genetycznego; 3) Odkrycie nowego szlaku przemian metabolicznych homocysteiny i wyjaśnienie jego mechanizmów. 4) Odkrycie białek zawierających homocysteinę, mechanizmów ich powstawania oraz roli w chorobach serca, układu krążenia i mózgu. Odkrycia te, prezentowane także w referatach zamawianych na prestiżowych konferencjach naukowych, weszły na stałe do nauki światowej, są opisywane w podręcznikach biochemii/biologii molekularnej i zainicjowały rozwój tego kierunku badań w wielu laboratoriach krajowych i zagranicznych.

Na dorobek naukowy Profesora składa się 200 oryginalnych prac twórczych cytowanych 7480 razy, współczynnik H = 48, głównie w renomowanych czasopismach naukowych (łączny IF>700), w  tym 3 zgłoszeń patentowych. Jest promotorem 18 przewodów doktorskich, a obecnie opiekunem 3 doktorantów.

Uzyskał wiele wysoko finansowanych grantów NCN (MAESTRO, OPUS) realizowanych na UPP, gdzie obecnie kieruje 7-osobowym zespołem badawczym. Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową z naukowcami z Norwegii, UK, Czech, Holandii, Francji, Włoch, USA i Japonii.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY