Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak w Radzie Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak w Radzie Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, której kadencja trwa do 2025 r.  

 

 

Instytut, działający od 1951 r., jest jednostką badawczą, która koordynuje badania naukowe w zakresie rolnictwa. Stanowi ważne zaplecze naukowo- kobieta w blond włosach, okularach, widoczna od pasa w górę, siedzi w pokoju badawcze dla polskiej hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych. Dotychczasowym przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu agronomii, biotechnologii w rolnictwie, technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa roślin rolniczych i energetycznych. Od roku 2010 posiada status Państwowego Instytutu Badawczego, a jego działalność prowadzona jest w sześciu ośrodkach naukowych rozmieszczonych na terenie kraju.  

 

 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY