Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SONATINA 7: granty dla młodych przyznane | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SONATINA 7: granty dla młodych przyznane

38 badaczek i badaczy rozpoczynających karierę naukową otrzymało granty w konkursie SONATINA 7. Na sfinansowanie dwu- i trzyletnich projektów NCN przeznaczy ponad 32 miliony złotych. Na liście rankingowej jest projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Dofinansowanie otrzymał dr Michał Brzozowski na projekt „Ocieplenie klimatu negatywnie wpływa na zanurzoną roślinność wodną poprzez zacienianie  przez peryfiton”, który realizowany będzie w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

 

W konkursie do NCN zostało złożonych 185 wniosków na łączną kwotę niemal 150 milionów złotych. W wyniku przeprowadzenia dwuetapowej procedury oceny, eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 38 projektów na łączną kwotę ponad 32 mln zł. Liczbowy współczynnik sukcesu w konkursie wyniósł 20,5%, finansowy – 21,5%. 11 grantów zostanie zrealizowanych w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), 9 grantów w obszarze nauk o życiu (NZ) oraz 18 grantów w obszarze nauk ścisłych i technicznych (ST).

 

Celem konkursu SONATINA jest wsparcie kariery młodych badaczy. W jego siódmej edycji wnioski mogli składać naukowcy, którym nadano stopień naukowy doktora w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Projekty umożliwiają im prowadzenie badań podstawowych lub aplikacyjnych oraz pełnoetatowe zatrudnienie w polskiej jednostce naukowej, jednak pod warunkiem, że jest to inna jednostka niż ta, w której otrzymali stopień doktora. Podczas realizacji grantu kierownik musi również odbyć staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy, który pozwoli mu na zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

 

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 7

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-08-02-sonatina7

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-08-02-wyniki-sonatina7

Redakcja: Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY